Service Design

När hotell och restauranger bygger servicekoncept från servicevision till gästupplevelse, kallas det ofta för Service Design.

Service Design är den bredare ramen eller processen som innehåller olika metoder och verktyg för att designa och förbättra tjänster och upplevelser.

Här är våra metoder.
Använd hela eller delar av vår Service Design Method.

Vi har delat upp metoden i tre övergripande delar.

Steg 1:

Service Vision & Värderingar

Det här steget syftar till att tydligt definiera och kommunicera den övergripande visionen för din service. Genom att skapa ett starkt och genomtänkt koncept, klargörs vad din service representerar, vilka kärnvärderingar som styr verksamheten och vad som gör den unik jämfört med konkurrenterna.

Steg 2:

Guest
Journey Mapping

  • En metod för att visualisera kundens upplevelse från början till slut.
  • Hjälper till att förstå kundens interaktioner och känslor vid varje beröringspunkt.
  • Används för att skapa en mer kundcentrerad tjänstedesign.
Steg 3:

Service Blueprint

  • Kartlägger varje steg i serviceprocessen och visualiserar både synliga och osynliga delar av tjänsten.
  • Definera sen tydliga beteenden:
    Service och säljbeteenden
  • Implementera Dagliga Pre-Shift möten: Driv övergripande och individuella mål. Coacha, följ upp, dokumentera och reflektera
  • Gör tydliga arbetsbeskrivningar som inkluderar vision, värderingar, kommunikation.
Vill du öka merförsäljning?

Öka merförsäljning

Vi utbilda och träna medarbetare i merförsäljning. Resulterar i en säljande organisation.

Vill du öka merförsäljning med 7 miljoner på ett år?

Läs mer om våra metoder och prova vår Live-kalkylator där du kan skriva in dina egna siffror

Kontakta VD Oscar Lindeberg så berättar vi mer?