Vi hjälper våra kunder att förädla varje gästmöte till en unik och minnesvärd upplevelse.

Som ett ledande konsultbolag i hospitality-sektorn, tillhandahåller vi skäddarsydda lösningar inom områdena kundservice, drifteffektivitet och affärsstrategi.

Vår mission är att förbättra och förädla hospitality-upplevelsen genom innovativ och insiktsfull konsultation.

Varför School of Service?

Namnet School of Service kommer ifrån att vi är övertygade om att enastående gäst- och kundservice är avgörande för att uppnå konkurrenskraft och spelar en central roll i att öka företagets lönsamhet.

Vår specialitet ligger i att tillhandahålla tjänster som hjälper våra kunder att förbättra deras servicekvalitet.

Genom att tillämpa noggrant utvecklade metoder och erbjuda en blandad form av träning, både digital och på plats, strävar vi efter att kontinuerligt förbättra kvaliteten vid varje gäst och kundinteraktion.

School of Servcie leder inte enbart till ökad framgång för såväl våra kunder, utan bidrar också väsentligt till professionell utveckling av våra kunders medarbetare.


eLearning. Vi skräddarsyr ditt företags utbildningsplattform

Vår innovativa eLearning, LMS-plattform (Learning Management System) erbjuder en skräddarsydd lösning för företag som strävar efter att förbättra och effektivisera sitt lärande och utveckling.

Vi anpassar vår eLearningplattform för att möta de unika behoven hos varje organisation

Vår eLearningplattform är utformad för att vara intuitiv, lättanvänd och tillgänglig, vilket säkerställer att all personal kan dra nytta av relevant och engagerande utbildningsmaterial.

Oavsett om det gäller att introducera nya medarbetare, vidareutbilda befintlig personal eller genomföra omfattande utbildningsprogram, är vår eLearningplattform det perfekta verktyget för att driva kunskap och kompetensutveckling inom er organisation.

Star Service. Vi har en metod för att stärka gästupplevelsen

Använd dig av vår metod som stöd i processen. Driv, vision, företagskultur, beteenden och mål – varje dag.

Driver motivation, medarbetar-, service- och försäljningsbeteenden. Tydliggör företagskultur, struktur, ledarskap, service, försäljning, dagliga mål, daglig kommunikation. Ökar kund/gästupplevelsen och stärker employer branding.

Vi utbildar

Vi utbildar medarbetare och ledare i service.

Övriga konsulttjänster

Dessa inkluderar affärsutveckling, där vi hjälper företag att växa och utvecklas strategiskt.

Vi engagerar oss även i värdegrundsarbete för att stärka företagskulturer och etiska riktlinjer.

Inom operation kan vi stödja den dagliga driften och effektiviseringen av verksamhetsprocesser.

Vi har kompetens inom konceptutveckling, där vi skapar innovativa lösningar och strategier.

Våra interimstjänster omfattar tillfälliga ledarskapsroller för att hantera uppstart, övergångsperioder eller specifika utmaningar.

Vi erbjuder också projektledningstjänster, vilket innefattar effektiv styrning och genomförande av komplexa projekt.