School of Service & MY LMS

School of Service. Ett service managementföretag baserat i Sverige som arbetar globalt. Vi arbetar med utveckling inom HoReCa, Turism.
Service är det starkaste konkurrensmedlet.

MYLMS. Är en konsulttjänst & läroplattform (LMS) för onboarding, kurser och livslångt lärande för din organisation.

  • Vi driver projekt
  • Vi digitalisera företagskultur, lärande och onboarding via MY LMS
  • Vi stärker er affär och tar fram koncept
  • Vi utbildar och föreläser

Mylms

MYLMS. Är en konsulttjänst & läroplattform (LMS) för onboarding, kurser och livslångt lärande för din organisation.

  • Vi har metod för att driva vision, värderingar och beteenden. Vi hjälper dig att filma vision, värderingar, instruktion.

Metod.

  • Metoder för HoReCa & Retail. Driver service, sälj och medarbetarbeteenden i frontlinjen
  • Metod för tjänsteföretag. Tydliggör värderingar, mål och daglig kommunikation

Utbildning

  • Utbildning och kurser för frontlinjen, ledare och management. IRL och digitalt.

Utveckling.

Från affärsutveckling till kultur, struktur och operation.
Vi tar uppdrag inom:
Affärs -strategi- värdegrund- konceptutveckling, coachning, projektledning operations och interim.