We Empower the Frontline

Vårt Varför

För oss är service det starkaste konkurensmedlet.

Vi brinner för att stärka frontlinjen.

Det är medarbetarna i serviceindustrin som driver guest experience & employer branding.

Utbildning

Utbildning och kurser för frontlinjen, ledare och management. IRL och digitalt.

VI har även färdiga digital kurser.

MY LMS

Digital utbildningsplattform/intranät för din organisation.

Vi har metod för att driva vision, värderingar och beteenden. Vi hjälper dig att filma vision, värderingar, instruktion.

SOS Metod.

MY LMS Metod.

För HoReCa & Retail. Driver service, sälj och medarbetarbeteenden i frontlinjen.

För tjänsteföretag. Tydliggör värderingar, mål och daglig kommunikation.

Affärsutveckling.

Interim.

Coaching.

Rekrytering.

Från affärsutveckling till kultur, struktur och operation och interim.

Coachning av ledare och företag i alla led.

Vår styrka är att analysera ditt verkliga rekryteringsbehov och koppla det till vårt nätverk. Interim eller anställning.