School of Service.

Ett service managementföretag baserat i Sverige som arbetar globalt. Vi arbetar med utveckling inom HoReCa, Turism.

My LMS.

En läroplattform (LMS) & intranät för onboarding, kurser & livslångt lärande för din organisation.

Vi gör:

  • Vi driver projekt
  • Vi digitalisera företagskultur, lärande och onboarding via MY LMS
  • Vi stärker och tar fram koncept
  • Vi stärker affären och processer
  • Vi stärker företagskultur, service, sälj, ledarskap

Några av våra produkter:

Affärsutveckling.
Konceptutveckling.
Interim.
Coaching.

Från affärsutveckling till kultur, struktur och operation och interim.

Coachning av ledare och företag i alla led.

MY LMS.

Digital utbildningsplattform/intranät för din organisation.

Vi har metod för att driva vision, värderingar och beteenden. Vi hjälper dig att filma vision, värderingar, instruktion.

Utbildning.

Utbildning och kurser för frontlinjen, ledare och management. IRL och digitalt.

VI har även färdiga digital kurser.

SOS Metod.
MY LMS Metod.

Metoder för HoReCa & Retail. Driver service, sälj och medarbetarbeteenden i frontlinjen.

Metod för tjänsteföretag. Tydliggör värderingar, mål och daglig kommunikation.

Rekrytering.

Vi rekryterar ledare för HoReCa. Vår styrka är att analysera ditt verkliga rekryteringsbehov och koppla det till vårt nätverk. Interim eller anställning.