School of Service - Plattformen för nytänkande organisationer

Metod & plattform för att driva gästupplevelsen och employer branding

Med vår metod i 7 STEGS som driver beteenden och vår LMS PLATTFORM stärker vi lärandet i serviceindustrin.

Det är genom kultur, struktur, ledarskap, service, sälj och dagliga mål som du stärker medarbetarna i frontlinjen och skapar gästupplevelser.

Vi tar ditt koncept/varumärke till varje gästmöte.

Prenumerera på vår utbildnings - LMS plattform. Brandas i ditt varumärke

En digital plattform för lärande,  LMS står för Learning Management System. 

Vi sköter admin, microlearning, onboarding och pulsmätningar.

Vi utgår från 7 STEGS METODEN som driver beteenden när vi hjälper dig att ta fram rätt innehåll. 

LMS Systemet: Engagerar individen, är tillgängligt, flexibelt, ser till att individen bibehåller kunskap och går snabbt att distribuera.

7 steg. Metod som bygger ditt servicesystem

Genom 7 steg tydliggör vi ditt företags kultur, struktur, ledarskap, service, sälj och dagliga mål

Driver gästupplevelse. Tar ditt koncept/varumärke till varje gästmöte, stärk medarbetare & employer branding

Använd servicesystemet med vår – LMS PLATTFORM – för onboarding och microlearning

Vår LMS plattform passar:

Hotell, restaurang, butik, bemanning

Du kan enkelt kommunicera ditt servicesystem, kampanjer och fördjupningar via plattformen. Onbarding och microlearning bidrar till employer branding. 

 

Wine cellar

Produkt & lansering

Vinleverantör, spritleverantör, matleverantör, kaffeleverantör…

Digitala kurser som innehåller kunskap, koncept och sälj – specifikt mot varumärket/kunden

Kunden får kontinuerlig utbildning för alla medarbetare vilket resulterar i högre snittnota. 

Medarbetarna får diplom som de kan ta med sig vidare i karriären. Leverantören arbetar indirekt med employer branding åt kunden 

Leverantören får starkare relationer med kund och chans att sälja mer produkter och bredare sortiment och koncept  

Konsult, utbildning, skola

Skräddarsydda utbildningar med diplom.

Säsong, destination och event

Prenumerera helår, säsong eller bara för ett event. 

Vi brandar i ditt varumärke.