UTBILDNINGAR. DIGITALA OCH FYSISKA

DIGITALA UTBILDNINGAR

Gratis utbildningar för frontlinjen.

UTBILDNINGAR IRL: INSPIRATION. KEY NOTE. WORKSHOPS

Vi föreläser i service, sälj och hur du bygger servicesystem genom SOS Metod som driver frontlinjen

Skräddarsydd utbildning

Det här är en skräddarsydd utbildning där vi gör ett unikt upplägg för dig som passar din verksamhet – och ert sätt att vilja arbeta för ett bra serviceskap.

Kursen fokuserar på frågor om vad service är och belyser hur framgångsrika företag arbetar med att utveckla sin servicenivå med hjälp av storytelling, gästpsykologi och skräddarsydda servicemöten och merförsäljning.

Här får ni lära er vad service är och hur ni ska tydliggöra era roller i gästmötet för att höja gästupplevelsen. Under dagen pratar vi om storytelling kring service, produkt, nyheter, säsong och kampanj. Det är information som är viktigt att få fram i gästmötet. Vi kommer också att diskutera olika typer av gäster och gästpsykologi. Detta hjälper er att skapa skräddarsydda servicemöten.
Målet är att få positiva rekommendationer vid varje gästmöte. Vi kommer att visa hur mycket mer intäkter rekommendationsförsäljning/upplevelseförsäljning kan till leda till.

Ledarskap kommer att diskuteras under kursdagen. Oavsett om man är ledare eller inte kan man jobba med beröm som ett verktyg i ledarskap, eller som kollega och en i teamet. Vi kommer även att diskutera hur arbetet med rekommendationsförsäljning och att skapa rätt beteenden stärker hela arbetsgruppen.

Kursen vänder sig till er som är ledare eller medarbetare och jobbar i drift på restaurang, bar, café eller i butik.

Kursinehåll:

 • Återkommande gäster – service, sälj och upplevelse i gästmötet
 • Stärka medarbetarkulturen
 • Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
 • Service- och säljbeteenden
 • Daglig kommunikation och mål
 • Specifikt för en skräddarsydd utbildning
 • Alla i gruppen får samma kunskap samtidigt
 • Gruppen får ett gemensamt förhållningssätt
 • Med en gemensam grund blir det enklare att genomföra förändringar
 • Sammanhållningen i gruppen stärks
 • Upplägg med tid, datum, plats och antal anpassas efter era önskemål

VILL DU VETA MER?