Service Roadmap

Förtydliga Service- och Säljbeteenden: Blueprint

För att utveckla och stärka service- och säljbeteenden i din organisation är det avgörande att dessa beteenden är fast förankrade i företagets servicevision, värderingar, försäljningsstrategi och mål. Gå igenom stegen:

För att utveckla och stärka service- och säljbeteenden i din organisation är det avgörande att dessa beteenden är fast förankrade i företagets servicevision, värderingar, försäljningsstrategi och mål. Följande steg kan hjälpa:

1. Definiera Tydliga Beteenden: Utveckla specifika service- och säljbeteenden baserade på företagets vision, värderingar och mål.

2. Skapa en Service Blueprint: Utarbeta en detaljerad blueprint, eller spelplan, som tydligt visar var, när och hur medarbetarna ska agera för att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Denna blueprint inkluderar både fysisk placering och en strategisk plan för teamets samarbete, vilket maximerar effektiviteten.

3. Implementera Dagliga Pre-Shift Möten: Använd dagliga möten innan varje arbetspass för att diskutera och förstärka både övergripande och individuella mål. Dessa möten bör ledas av en shift leader som coachar medarbetarna och följer upp deras prestationer. Dokumentera resultaten efter varje pass för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

Genom att följa dessa steg kan din organisation skapa en klar och strukturerad metod för att förbättra service- och säljbeteenden, vilket leder till en starkare och mer sammanhängande arbetsmiljö.

Det här steget syftar till att tydligt definiera och kommunicera den övergripande visionen för din service.

Värderingar

“The Culture Map” är ett strategiskt verktyg framtaget av Strategyzer som används för att designa och förstå företagskulturer.

En kund- eller gästreskarta är ett visuellt verktyg som används för att illustrera stegen och upplevelserna en kund genomgår när de interagerar med ett företag, i det här fallet ett hotell.