Sälj är Service.
Merförsäljning

Vi utbilda och träna medarbetare i merförsäljning. Resulterar i en säljande organisation.
Prova Live-kalkylatorn. Fyll i siffror som passar din verksamhet.

Öka merförsäljning

Program från 1 dag till 3 månader. Gör delar eller hela programmet.

Vi börjar med en nulägesananlys genom Mystery Guest.
Vi följer upp rapporten med er.

Vi gör en till Mystery Guest i slutet av perioden för att mäta förbättringar.

Digital utbildning.
Vi tar fram en kort förberedande utbildning inför den fysiska workshoppen.

Fysisk workshop med medarbetare och ledare. Sälj som ett team.

Coaching. Vi följer upp med era ledare.

Tips. Service & Sales Blueprint

Är ett diagram som visar hela processen för leverans av tjänster/service, genom att lista alla aktiviteter som sker i varje steg, utförda av de olika rollerna.

Personalen bör vara väl synlig och lättillgänglig för gästerna. Detta innebär att varje medarbetare har en klar uppfattning om sitt ansvarsområde och är positionerad så att de kan täcka detta område effektivt.

Personal ska inte bara vara statiskt placerade; de bör röra sig på ett sätt som optimerar deras tillgänglighet och effektivitet. Positionering bör grundas på tidpunkter med hög och låg trafik, specifika evenemang eller gästernas särskilda behov.

Det innebär att personalen är proaktiv, tar kommando över situationer och interagerar med gästerna med självförtroende och auktoritet. Detta inkluderar att vara uppmärksam på gästernas signaler och behov.

Accelerera 
introduktionen

Höj engagemanget hos medarbetarna

Bygg tekniska eller mjuka färdigheter

Ändra och utveckla beteende

Odla varumärke & kultur

Vi hjälper dig i varje del

Oavsätt vilken väg du väljer så hjälper vi dig.

Från programdesign till innehållsutveckling, programaktivering och allt däremellan. Vi bygger prestandardrivna utbildningar.