Introduktion

Metod i 6 steg för stjärnservice

Service är det starkaste  konkurrensmedlet

Vi vet att det som verkligen definierar  varumärken och skapar återkommande  lojala gäster är medarbetarna som  arbetar med gästmötet.

Med hjälp av tydliga processer och  systematisering stärks medarbetare  och gästmötet tydliggörs.

Vi har tagit fram processkort som hjälper  er att implementera ert varumärke och  värderingar via ett servicesystem.

Syfte – att få nöjda gäster

  1. Service, sälj och upplevelse i gästmötet
  2. Stärka medarbetarkulturen
  3. Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
  4. Service- och medarbetarbeteenden

Metoden består av 6 steg

  1. Medarbetarbeteenden
  2. Servicebeteenden
  3. Beröm
  4. Individuella dagliga mål
  5. Skräddarsydda möten
  6. Slogan

Korten eller avsnitten kan ni använda som helhet eller så plockar ni ut det ni behöver arbeta med. Ni har från stöd från plattformen.