Service
Vision

& Företagets Värderingar

Det här steget syftar till att tydligt definiera och kommunicera den övergripande visionen för din service. Genom att skapa ett starkt och genomtänkt koncept, klargörs vad din service representerar, vilka kärnvärderingar som styr verksamheten och vad som gör den unik jämfört med konkurrenterna.

Formulera visionen: Starta med att definiera den långsiktiga visionen för din service. Vad är det ultimata målet? Hur ser du att din service bidrar till kundernas liv eller till branschen? Denna vision bör vara inspirerande och fungera som en nordstjärna för alla framtida beslut.

Utveckla konceptet: Skapa ett konceptuellt ramverk som beskriver hur din service fungerar, vilka huvudkomponenter den omfattar och hur den interagerar med dina kunder och gäster. Detta innebär att du tydliggör funktionerna, användarupplevelsen och de tekniska aspekterna av servicen.

Identifiera värderingar: Specificera vilka värderingar som är centrala för din service. Dessa värderingar bör reflektera företagets etos och vara riktlinjer i både strategisk planering och daglig drift.

Differentiera: Analysera konkurrenterna och definiera tydligt vad som skiljer din service från andra på marknaden. Det kan röra sig om allt från innovativa funktioner, överlägsen kundservice till unika tekniska lösningar.

Planera långsiktigt: Fastställ en strategisk plan som beskriver hur din service ska utvecklas över tid. Inkludera mål för expansion, nya funktioner eller marknader, och hur du planerar att anpassa och förbättra din service baserat på kundfeedback och marknadsförändringar.

Visionworkshop: Samla nyckelpersoner för en brainstorming-session där ni tillsammans formulerar och finslipar visionen. Använd tekniker som “vision boarding” eller “storytelling” för att göra visionen mer konkret och gripbar.

Värderingsworkshop: Utforma en workshop där teamet gemensamt kan komma överens om och definiera kärnvärderingarna. Använd metoder som “värderingskartläggning” för att säkerställa att alla är på samma sida och förstår vikten av dessa värderingar.

Konkurrensanalys: Genomför en workshop där ni analyserar konkurrenterna och identifierar era unika säljpunkter. Detta kan inkludera kundcase-studier, marknadsanalys, och direkt feedback från kunder för att förstå marknadens behov och hur ni bäst kan adressera dessa.

“The Culture Map” är ett strategiskt verktyg framtaget av Strategyzer som används för att designa och förstå företagskulturer.