Service Excellens

Konsulttjänster från strategi till handling. Vi gör:

Servicestrategi, från strategi till handling
Utbildningar, föreläsningar, workshops och operationell coachning
Lärarledda program, fysikt och med hjälp av digitala kurser och hybrid
Onboarding. Vi tar fram innehåll eller anpasar ert befintliga
Filma. Vi hjälper er att filma onboarding och instruktionsfilmer
Vi hjälper er att skapa digitala utbilningar med hjälp av text to AI
Servicestrategi, från strategi till handling
Utbildningar, föreläsningar, workshops och operationell coachning
Lärarledda program, fysikt och med hjälp av digitala kurser och hybrid
Onboarding. Vi tar fram innehåll eller anpasar ert befintliga
Filma. Vi hjälper er att filma onboarding och instruktionsfilmer
Vi hjälper er att skapa digitala utbilningar med hjälp av text to AI

Vi hjälper dig omvandla din servicestrategi till konkreta beteenden, effektiv träning och mätbara resultat i medarbetarnas dagliga arbete.

1. Utveckla och definiera servicestrategin
3. Översätt strategi till beteende
5. Implementera och 
integrera i vardagen
2. Kommunicera 
strategin internt
4. Utveckla och genomför träningsprogram
6. Mät och kontinuerlig förbättring
1. Utveckla och definiera servicestrategin
2. Kommunicera 
strategin internt
3. Översätt strategi till beteende
4. Utveckla och genomför träningsprogram
5. Implementera och 
integrera i vardagen
6. Mät och kontinuerlig förbättring

Vårt slutliga mål är att hjälpa er att införliva en kultur av service excellens, där varje medarbetare inte bara förstår utan också lever och andas ert företags serviceideal.

Oavsätt vilken väg du väljer så hjälper vi dig.

Från programdesign till innehållsutveckling, programaktivering och allt däremellan. Vi bygger prestandardrivna utbildningar.