Är du vin-leverantör?

Vill du sälja mer vin till dina krögare? 

Vi tar fram web-kurser. 

Som är tillgängligt för krögarens medarbetare.

I mobil, platta eller dator.

Ökar kunskap hos krögarens  medarbetare... ...som gör att merförsäljnigen och gästens upplevelse

...stärker relationen med krögaren.  Du har möjlighet att sälja mer.

Innehåll - exempel: Utifrån gästens upplevelse  - Före - Under - Efter.  Tar vi tillsammans fram merfärsäljningskoncept som gör att du och krögaren säljer mer... ... och gästen får en unik upplevelse.

...fler exempel på innehåll:

Vinkunskap

Merförsäljningstips, ökar gästens upplevelse.

Vinkunskap, pairing, merförsäljning baserat på din krögares utbud