Vår metod driver: Motivation, service och säljbeteenden, guest experience och employer branding i frontlinjen

Tydliggör ditt företags kultur, struktur, ledarskap, service, sälj och dagliga mål

Hotell

Resturang

Butik / Retail

Kedjor / Franschise

Leverantör

Passar hela servicenäringen 

Vilka beteenden vill du som ansvarig se vid varje gästmöte utifrån ditt koncept? Som ansvarig skall du säkerställa att dina medarbetare leverera ditt koncept vid varje gästmöte, det för att säkerställa den ultimata gästupplevelsen.

01

Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.

Customer Journey 

02

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.

MEDARBETARBETEENDEN

03

Vilka servicebeteenden vill du se i gästmötet? Tar fram syfte, kroppsspråk, ögonkontakt, merförsäljning, rekommendationsförsäljning, storytelling och individens unikitet.​

SERVICE & SÄLJBETEENDEN

För att stärka medarbetar- och servicebeteenden ska alla (medarbetare och ledare) arbeta med ledarskapsverktyget beröm. Det gör att hela organisationen arbetar med att stärka önskade beteenden som lyfter varandra, vilket bygger en positiv kultur.

04

LEDARSKAPSVERKTYGET  BERÖM

05

När individen får sätta sina egna mål, som coachas av ledare och medarbetare via beröm, så växer och stärks individen, som göra mer, varje dag.

INDIVIDUELLA DAGLIGA MÅL

06

 I era dagliga möten eller daglig kommunikation går ni igenom: Överenskomna beteenden och mål. Individuella medarbetar-, service- och säljbeteenden. Övriga relevanta dagliga mål, KPI:er och daglig budget. Beröm. Beröm hjälper, kritik stjälper. Lyft och dela kollegors ”best practice”.  Led genom att visa. Skapa samsyn genom att förklara och visa överenskomna beteenden.

GEMENSAMMMA DAGLIGA MÅL OCH KOMMUNIKATION 

Ta fram en slogan som sammanfattar processen. Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.​

07

SLOGAN

08

För att tydliggöra för ledare och medarbetare vad dina förväntningar som ledare är behöver du: Se över dina arbetsbeskrivningar. Arbetsbeskrivningarna skall beskriva de konkreta beteenden som hänger ihop med att driva affären – varje dag.

STRUKTUR. Arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor

LÄGG SEN IN DITT SYSTEM  I DIN ELLER VÅR DIGITALA UTBILDNINGSPLATTFORM  KOMMUNICERA MED DINA MEDARBETARE - HELA TIDEN VIA DATOR, MOBIL ELLER PADDA.