Digitala utbildningar

Service och ledarskap i gästmötet.

För dig som redan har kunskap men brinner för service och vill fördjupa dig

 • För dig som arbetar i frontlinjen och för operativa ledare
 • För privatpersoner eller företag

Läs mer

Tar ditt varumärke till varje gästmöte. Star Service Method.

Garanterat ökad lönsamhet.​​

Läs mer

I den här kursen går vi igenom grunderna i servering för restaurang och festvåning. Passar dig som är nybörjare. 

Läs mer

Här går vi igenom hur du gör de vanligaste kaffesorterna. Passar dig som är ny i branschen. 

Läs mer 

Utbildningar IRL / Webinares

Vi gör inspirationsföreläsningar & workshops. Vi anpassar oss till era processer där ni är just nu. ​

Kontakta oss så skräddarsyr vi. 

Föreläsare: Oscar Lindeberg

Höstens inspiration/tema: 

Vikten av tydliga porcesser och systematisering för att:

Operativt ledarskap.

Allt från farled, till konkreta ledarskapsverktyg. ​

Passar operativa ledare. 

Har ni struktur för att era ledare och medarbetare har rätt förutsättningar?

Vi pratar mål, arbetsbeskrivningar och hur ni driver detta varje dag. ​

Föreläsare: Oscar Lindeberg

Formeln för merförsäljning är: 
Service = försäljning vid varje gästmöte som driver upplevelse och återkommande gäster.

Genom att rekommendera en upplevelse, storytelling och ditt varumärke vid varje gästmöte – driver ni återkommande gäster och ökar snittnotan. 

Föreläsare: Oscar Lindeberg

Under denna kurs besvarar vi frågor som vad service är och belyser hur framgångsrika företag arbetar med att utveckla sin servicenivå med hjälp av storytelling, gästpsykologi och skräddarsydda servicemöten.

Här får du lära dig vad service är och hur du ska tydliggöra din roll i gästmötet för att höja gästupplevelsen. Under dagen pratar vi om storytelling kring service, produkt, nyheter, säsong och kampanj. Det är information som är viktigt att få fram i gästmötet. Vi kommer också att diskutera olika typer av gäster och gästpsykologi. Detta hjälper er att skapa skräddarsydda servicemöten.
Målet är att få positiva rekommendationer vid varje gästmöte. Vi kommer att visa hur mycket mer intäkter rekommendationsförsäljning kan till leda till.
Ledarskap kommer att diskuteras under kursdagen. Oavsett om du är ledare eller inte, kan man jobba med beröm som ett verktyg i ledarskap eller som kollega och en i teamet. Vi kommer även att diskutera hur arbetet med rekommendationsförsäljning och att skapa rätt beteenden stärker hela arbetsgruppen.

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller medarbetare och jobbar i drift på restaurang, bar, café eller i butik.

Kursinnehåll

 • Återkommande gäster – service, sälj och upplevelse i gästmötet
 • Stärka medarbetarkulturen
 • Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
 • Service- och medarbetarbeteenden

Föreläsare: Oscar Lindeberg

Servicesystem
Workshop i hur du bygger ett servicesystem.
Tar ditt varumärke till varje gästmöte i 7 steg. 

Finns även som webkurs. Läs mer

Workshopsledare: Oscar Lindeberg

Vi utbildar & gör workshops. Hur du gör en konceptplan.

Läs mer: HÄR

Microlearning, Onboarding, Livslångt lärande.

Hur du använder en digital plattform med innehåll.

 

Vi har föreläst på fler YH utbildningar. 

 • Service 
 • Kommunikation 
 • Ledarskap 
 • Servicesystem 
 • Onboarding. Microlearning. Digitala utbildningsplattformar