Utbildningar för serviceindustrin

Key note, Ledarskap, Service, Merförsäljning, Servicesystem, Konceptutveckling, Struktur, Workshops.

Allt vi skapar hållbar utveckling. 

Vi gör inspirationsföreläsningar & workshops. Vi anpassar oss till era processer där ni är just nu. ​

Operativt ledarskap. Allt från farled, till konkreta ledarskapsverktyg. ​

Har ni struktur för att era ledare skall ha rätt förutsättningar? Vi hjälper er med mål, arbetsbeskrivningar och hur ni driver detta varje dag. ​

Formeln är. 
Service = försäljning vid varje gästmöte som driver upplevelse och återkommande gäster.

Genom att rekommendera en upplevelse, storytelling och ditt varumärke vid varje gästmöte – driver ni återkommande gäster. 

Vi föreläser om service, merförsäljning, kroppsspråk. 

Servicesystem
Workshop i hur du bygger ett servicesystem.
Tar ditt varumärke till varje gästmöte. 6 Steg. Tar fram och implementerar service- & medarbetarbeteenden.​

Vi utbildar & gör workshops. Hur du gör en konceptplan.. 

Kontakta oss