Utbildningar för hotell, restaurang, café & retail

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS FÖR SERVICEBRANSCHEN

Service, Servicebeteenden, Försäljning, Merförsäljning/Rekommendationsförsäljning, Ledarskap, Servicesystem, Konceptutveckling

För företag och organisationer, för individer som skall in, eller har börjat i servicebranschen. Digitalt och på plats.

Kunder Projekt Kontakta oss

SERVICE, REKOMMENDATIONS-FÖRSÄLJNING: ÖKA MERFÖRSÄLJNING SERVICE OCH ÅTERKOMMANDE GÄSTER

ÖPPNA KURSER I STOCKHOLM

Gastro Merit – Öppna kurser

Öppen kurs i service, ledarskap, kroppsspråk och beteenden, nytt datum snart

OPERATIVT LEDARSKAP

Beröm. Jagbudskap. Svåra samtal. Feedback. Presentationsteknik.

Kontakta oss för mer info.

Här är några tipps på Beröm och Jag budskap:

STAR SERVICE METODEN – HUR DU BYGGER ETT SERVICESYSTEM I 6 STEG

Återkommande gäster. Service, sälj och upplevelse i gästmötet.
Stärka medarbetarkulturen.
Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet

COACHNING I DRIFTEN

Har ni utmaningar i driften?
Vi är med och coachar och bygger hållbara servicesystem för frontlinjen.

MANAGEMENTPROGRAMMET 2019 – 2020

Hållbart ledarskap i en föränderlig värld

HUR DU GÖR EN KONCPETPLAN – FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

HUR DU GÖR EN AFFÄRSPLAN

AKADEMIER

Vi skräddarsyr Akademier för er organisation. Rekrytering – Digital Onboarding – Utbildning.
Vi har egna LMS system om ni saknar en digital plattform.

VI HAR LMS/ONLINKURSER

För företag och organisationer.
För individer som skall börja i branschen.