TUC 2020

3 dagar närträff med Oscar på plats som går igenom service och värdskap. Då blir det också en gruppuppgift som redovisas sista dagen på närträffen. Läs igenom boken veckan innan närträffen. Veckan efter är det inlämning av hemtenta. 

Om man inte kan vara med på närträffen så får man göra gruppuppgiften individuellt och lämna in på Navet senast fredag 28 feb och redovisa över zoom.

Kursmoment 1

Innehåll/Område: Värdskap
Läsanvisning: Tio nycklar till framgång med värdskapLitteratur: Tio nycklar till framgång med värdskap, Jan Gunnarsson & Olle Blohm,
Ni skall ha läst boken

Kursmoment 2

Dag 1 och 2

Del 1. Inspiration

  • Vad är service?
  • Hur arbetar framgångsrika företag med dessa frågor?
  • Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
  • Stärk medearbetarkulturen
  • För att driva upplevelse: Rekommendation vid varje gästmöte.
  • Storytelling kring service, produkt, nyheter, säsong, kampanj eller annan service och information som är viktigt för er att få fram i gästmötet

Del 2. Gå igenom Star Service Metoden. Servicesystem i 6 steg. Bygger på det vi gått igenom under inspirationsdelen.

Detta gör vi dag 2.

Grupparbete

Dag 2 och 3

Grupparbete. Gör ett servicesystem i 6 steg
Presentera. Enkel, tydlig Power Point.

För er som inte var på plats.

Se filmklipp:

Efter filmklipp skall du genom att sett min sammanfattning på Zoom och detta filmklipp – göra din eget servicesystem.

Har du utmaningar, ringer du mig på 0768 29 99 00, eller mailar på oscar@schoolofservice.se

Du gör en enkel sammanställning och använder din egen arbetsplats som case.

Presentera i Power Point.

Här är filmklipp av det vi gått igenom:

Länk till systemet. Gå längst ner på sidan och gå igenom varje del.

Kursmoment 3

Hemtenta:

Kurs: Värdskap & service 15YHP 

Kontaktuppgifter kursansvarig: Oscar Lindeberg 

Uppgift: 

Läs rapport: Hur hotellgäster väljer att ta ton & vad vill de egentligen ha?

1. Vilka frågeställningar/grafer intresserar dig mest? Rangordna minst 3 st och utveckla ditt svar om varför dom är mest intressanta. 

2. Hur skulle du, som manager, träna din personal i att göra rätt åtgärd utifrån dom frågeställningar du har rangordnat? 

3. Vilken händelse anser alla typer av gäster vara den mest problematiska enligt rapporten? 

4. Vilken är den största förväntningen gästerna över lag har vid service recovery enligt rapporten? 

Lämna in via Navet i PDF format senast 28 februari kl 23:55