Leif Denti, Inovation Ledarskap

Några punkter som inte är med i presentationen:

Konceptsammanställning – Process
1. Förkovra
2. Fokusera
3. Släpp

Big 5
Openness
Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Neuroticism
Här är en länk för er som vill fördjupa er: https://www.verywellmind.com/the-big-five-personality-dimensions-2795422

Hatthyllor
Anti – pilot