Test

Testa

Om du driver motivation, service och säljbeteenden, guest experience och employer branding i frontlinjen

Gör vårt snabbtest för att se om du har allt du behöver för att driva motivation, service & säljbeteenden, guest experience & employer branding i frontlinjen. Om du får några nej rekommendera vi att du: 1. Kontaktar oss för demo eller 2. Gå till Metod och gå igenom avsnitten och ta fram ditt eget innehåll Vill du, så fyll din e-mail så kontaktar vi dig.
Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.
Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.
Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster.
Ett verktyg är ledarskapsverktyget beröm. Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.
Individuella dagliga mål gör att individen växer.
Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag
Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt.
Lämna din e-mail adress om du vill bli kontaktad.