SOS Metod

Ökar guest experience och stärker employer branding.

Är du ett tjänsteföretag? Läs om vår metod för tjänsteföretag på MY LMS.

Läs även om vår läroplattform MY LMS.

Metod i 8 steg

  • För att skapa ett servicesystem för ditt varumärke.
  • Tar ditt varumärke och koncept till varje kund & gästmöte.
  • Driver motivation, service och säljbeteenden.
  • Tydliggör kultur, struktur, ledarskap, service, sälj, dagliga mål, daglig kommunikation
  • Ökar guest experience och stärker employer branding. Mätbart via KPI:er
  • Ökar försäljning. Mätbart via KPI:er.

Gör test

Och se om du driver motivation, service och säljbeteenden, guest experience och employer branding i frontlinje.

Gör webkurs

Fördjupa dig, för vår webkurs.
Gratis. Ingen registrering krävs.

Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom.

Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare.

Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.

Öka försäljning.

Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster

Ett ledarskapsverktyg är ledarskapsverktyget beröm.

Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.

Gör att individen växer

När individen sätter egna mål, sätter oftast individen högra mål

Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag, genom att kommunicera genom korta skräddarsydda fysiska eller digitala möten. 

Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet

Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt

SOP (Standard Operating Procedures) – säkerställ varje steg i din leverans