Driv, vision, företagskultur, beteenden och mål – varje dag

Använd dig av SOS Metod som stöd i processen.

 • Driver motivation, medarbetar-, service- och försäljningsbeteenden
 • Tydliggör företagskultur, struktur, ledarskap, service, försäljning, dagliga mål, daglig kommunikation
 • Ökar kund/gästupplevelsen och stärker employer branding
 • Mät via tydliga KPI:er
 • Värderingsdrivna företag är framgångsrika och attraherar anställda
 • Om medarbetarna ska dra nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden
 • Förtydliga beteenden baserat på värderingar och andra beteenden som försäljning och service. Per avdelning och för hela företaget

Vilka mål behöver förtydligas för att du och ditt företag ska gå mot visionen?

Ta fram tydliga mål för hela företaget, för varje avdelning och för varje individ

Steg 1: Ta fram övergripande mål för företaget
Steg 2: Ta fram mål för varje avdelning
Steg 3: Låt medarbetaren utveckla dagliga individuella mål utifrån avdelningarna och företagets mål

När individen sätter upp sina egna mål som går mot gemensamma mål sätter individen oftast rätt mål

Ta fram en skräddarsydd agenda för dagliga möten. Digital och eller fysisk.
Skräddarsydd daglig kommunikation där tydliga mål, värderingar driver mot din vision, varje dag

 • Varaktighet ca 10-15 minuter.
 • Innehåll: Värderingar, mål, medarbetaren
 • Driv beteenden genom ledarskapsverktyget beröm
 • Resultat. Stärker employer branding och driver mål – mot din vision

Om du får några nej rekommendera vi att du:
Kontaktar oss för demo eller går till SOS Metod Webkurs och gå igenom avsnitten och ta fram ditt eget innehåll.

Har du kartlagt dina kunders Customer/ Guest Journey?

Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.

Utifrån dina värderingar – har du tagit fram konkreta medarbetarbeteenden?

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.

Har du tagit fram konkreta service och säljbeteenden som du vill se i gästmötet?

Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster.

Har dina operativa ledare rätt verktyg för att motivera och inspirera medarbetare?

Ett verktyg är ledarskapsverktyget beröm. Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.

Sätter dina medarbetare individuella dagliga mål, baserat på din verksamhet?

Individuella dagliga mål gör att individen växer.

Kommunicerar du som ledare och driver du dagligen överenskomna mål och KPIer?

Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag

Har du satt specifika och mätbara arbetsbeskrivningar på dina operativa ledare samt medarbetare?

Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt.

Fördjupa dig – gå webbkurs i 8 steg

Se våra roadmaps i Miro