Servicesystem

HUR DU BYGGER ETT SERVICESYSTEM

Service är det starkaste konkurrensmedlet idag och i framtiden.
För att implementera ert varumärke vid varje gästmöte måste du systematisera gästupplevelsen. Med hjälp av tydliga processer och systematisering stärks individer och gästmötet tydliggörs.Börja med att fråga er:

 • Var i processen gör medarbetaren vad i gästmötet?
 • Vilka önskade service- och medarbetarbeteenden vill du se i gästmötet för att era gäster skall komma tillbaka och era medarbetare skall trivas?

Syfte – Öka och driva

 • Återkommande gäster. Service, sälj och upplevelse i gästmötet
 • Stärka medarbetarkulturen
 • Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
 • Service- och medarbetarbeteenden

Resultatet blir:

En transparent organisation där ledare och medarbetare blir mer involverade, skapar en större förståelse, ökar snittnotor och driver återkommande gäster.

6 steg. Hur du bygger ett servicesystem.

 1. Medarbetarbeteenden:
  Utifrån någon av era värderingar tar vi fram beteende som alla medarbetar gör mot varandra varje dag i syfte att tydliggöra värderingar.
  Exempel: Alla medarbetare tar i hand och hälsa på varandra varje dag – detta möjliggör att respekt och samarbete ökar hos medarbetarna. Det skapar samsyn och en stark företagskultur.

2. Servicebeteenden:
Rekommendationsförsäljning och syftet vid gästmötet, vikten av kroppsspråk och att du är unik.
Exempel: Rekommendera något vid varje gästmöte – kan vara en produkt eller tjänst.
Ett erbjudanden, en kampanjer eller storytelling.

3. Beröm:
För att stärka dessa beteenden skall alla medarbetare och ledare arbeta med ledarskapsverktyget Beröm. Detta gör att hela organisationen arbetar med att stärka önskade beteenden, lyfta varandra vilket bygger en start, positiv kultur.

4. Dagliga mål:
Motorn i att driva servicesystemet.
Sätts av medarbetarna själva.
Skall vara:
1. Service, – medarbetarbeteenden
2. Produkt och eller tjänst
När individen får sätta sina egna mål som coachas via medarbetare och ledare via beröm så växer och stärks individen och vågar göra mer – varje dag.

5. Dagligt skräddarsytt möte:
I era befintliga daglig möten, behöver ni vika av en del till att lyfta fram ”best practis” (överenskomna beteenden) genom mål och beröm.

6. Slogan:
Ta fram en slogan som sammanfattar ovan, för att medarbetare och ledare på ett lättsamt och tydligt sätt skall kunna tydliggöra och påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.

Se vår beta version på Happy Service Kit – processkort som hjälper dig att skapa ett magiskt gästmöte.

Inspiration – Servicesystem

Inspiration – Beröm

Läs mer om det kraftigaste ledarskapsverktyget – som flyttar fokus från en rutten kultur till en härlig organisation.

Vi har digitala system för träning och implementation