Sälj som ett team!

En skräddarsydd utbildning för din organisation

Skräddarsydd utbildning

Det här är en skräddarsydd utbildning där vi gör ett unikt upplägg för dig/er som passar er verksamhet och ert sätt att vilja arbeta för ett bra serviceskap. Kursen fokuserar på frågor om vad service är och belyser hur framgångsrika företag arbetar med att utveckla sin servicenivå med hjälp av storytelling, gästpsykologi och skräddarsydda servicemöten.

Här får ni lära er vad service är och hur ni ska tydliggöra era roller i gästmötet för att höja gästupplevelsen. Under dagen pratar vi om storytelling kring service, produkt, nyheter, säsong och kampanj. Det är information som är viktigt att få fram i gästmötet. Vi kommer också att diskutera olika typer av gäster och gästpsykologi. Detta hjälper er att skapa skräddarsydda servicemöten.
Målet är att få positiva rekommendationer vid varje gästmöte. Vi kommer att visa hur mycket mer intäkter rekommendationsförsäljning/upplevelseförsäljning kan till leda till.

Ledarskap kommer att diskuteras under kursdagen. Oavsett om man är ledare eller inte kan man jobba med beröm som ett verktyg i ledarskap, eller som kollega och en i teamet. Vi kommer även att diskutera hur arbetet med rekommendationsförsäljning och att skapa rätt beteenden stärker hela arbetsgruppen.

Kursen vänder sig till er som är ledare eller medarbetare och jobbar i drift på restaurang, bar, café eller i butik.

Kursinnehåll

Återkommande gäster – service, sälj och upplevelse i gästmötet
Stärka medarbetarkulturen
Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
Service- och medarbetarbeteenden
Daglig kommunikation

Specifikt för en skräddarsydd utbildning

Alla i gruppen får samma kunskap samtidigt.
Gruppen får ett gemensamt förhållningssätt.
Med en gemensam grund blir det enklare att genomföra förändringar.
Sammanhållningen i gruppen stärks.
Upplägg med tid, datum, plats och antal anpassas efter era önskemål..

Öka merförsäljning med 600 000 kr över säsongen

Hyr vår utbildningsplattform för onboarding och lärande över säsong.

Genom korta filmer kan du kommunicera direkt med dina medarbetare över säsong.

Ta hjälp av oss och dina leverantörer och för att ta fram anpassade korta utbildningar, som du kan kommunicera till alla medarbetare hela tiden.

Kursledare: Oscar Lindeberg

Han har en Bachelor of Art degree från HMS Les Roches i Schweiz och Endicott College i USA, samt har läst marknadsekonomi på FEI i Stockholm. 

Han har arbetat inom HoReCa, Rese- och Turismindustrin på positioner som: Assistant Food and Beverage Manager, Sales Manager, Revenue Manager, Conference and Event Manager, Hotel Manager, Concept Developer, Business Developer, VD och konsult.

Han har en stor passion för service, människor och affären.

Oscar Lindeberg är CEO och Founder på School of Service

Vi hjälper er även med digital onboarding och innehåll

Case Waynes.
Vi har tagit fram digitala utbildning – Service & Sälj som används för onboarding, kampanjer och microlearning. Mäts via tydliga KPIer. Läs mer om caset under Plattform.

  • Innehåll framtaget med vår Metod
  • Filmning. Vi har filmat allt med Waynes medarbetare
  • Waynes prenumererar på vår digitala utbildningsplattform, anpassat till Waynes varumärke

Våra kunder