Rekommendationsförsäljning – Öka merförsäljning, service och återkommande gäster

PASSAR HOTELL, RESTAURANG OCH BUTIK

För företagsinterna utbildningar
För öppna utbildningar
Som inspirationsföreläsning
Worksop, 5 timmar till en dag
Som utbildning och coachning över tid

Kunder Projekt Kontakta oss

SYFTE ÖKA OCH DRIVA

 • Återkommande gäster. Service, sälj och upplevelse i gästmötet
 • Stärka medarbetarkulturen
 • Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
 • Service- och medarbetarbeteenden

Kursen  i rekommendationsförsäljning vänder sig till dig som jobbar i drift på hotell, restaurang, bar, café eller i butik.

 

KURSINEHÅLL:

 • Vad är service?
 • Hur arbetar framgångsrika företag med dessa frågor?
 • Tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet
 • För att driva upplevelse: Rekommendation vid varje gästmöte.
 •  Storytelling kring service, produkt, nyheter, säsong, kampanj eller annan service och information som är viktigt för er att få fram i gästmötet
 • Hur mycket mer intäkter leder rekommendationsförsäljning till?
 • Olika typer av gäster och gästpsykologi
 • Ledarskaps verktyget beröm. Hur du stärker dina medarbetar att också arbeta med rekommendationsförsäljning och rätt beteenden
 • Dagliga skräddarsydda servicemöten. Motorn i att driva dessa frågor

Digitalt material:

Ni får tillgång till allt material digitalt i vår utbildningsplattform.

Läs mer

EXEMPELUTBILDNING:

 

INSPIERATION – 6 STEG. HUR DU BYGGER ETT SERVICESYSTEM:

För att driva service- och medarbetarbeteenden varje dag arbetar vi utifrån ett system:

 • Medarbetarbeteenden:
  Utifrån någon av era värderingar tar vi fram ett beteende som alla medarbetar gör mot varandra varje dag i syfte att tydliggöra värderingar.
  – Ex: Alla medarbetare skall ta i hand och hälsa på varandra varje dag – detta möjliggör att respekt och samarbete ökar hos medarbetarna. Detta skapar samsyn och en stark företagskultur
 • Servicebeteenden:
  Rekommendationsförsäljning, vikten av kroppsspråk och att du är unik: Rekommendera något vid varje gästmöte – kan vara en produkt eller tjänst. Det kan vara kockar som säger något för att underlätta för gästen eller berätta en härlig historia. Det kan vara medarbetare på alla avdelningar  sommersäljer, eller berättar en härlig historia som stärker gästmöte. Delar kan bygga på era erbjudanden, kampanjer, årstider eller storytelling
 • Beröm:
  För att stärka dessa beteenden skall alla medarbetare och ansvariga arbeta med ledarskapsverktyget Beröm. Detta gör att hela organisationen arbetar med att stärka önskade beteenden, lyfta varandra vilket bygger en start, positiv kultur
 • Dagligt skräddarsytt möte:
  I era befintliga daglig möten, behöver ni vika av en del till att lyfta fram ”best practis” (överenskomna beteenden) genom mål och beröm
 • Dagliga mål:
  Sätts av medarbetarna själva. När individen får sätta sina egna mål som coachas via medarbetare och ledare via beröm så växer och stärks individen och vågar göra mer – varje dag
 • Slogan:
  Ta fram en slogan som sammanfattar ovan, för att medarbetare och ledare på ett lättsamt och tydligt sätt skall kunna tydliggöra och påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet. (Slogan skall vara satt innan utbildningsstart)

INSPIRATION – BERÖM:

Läs mer om det kraftigaste ledarskapsverktyget – som flyttar fokus från en rutten kultur till en härlig organisation.

Läs mer

Kontakta oss så berättar vi mer:

Vår integritetspolicy Läs mer här