Omlandsanalysen. Utredning av besöksnäringen. Mitt uppdrag.

Oscar Lindeberg. School of Service skall:

  • Kartlägga besökarna i Nämdö skärgård: deras antal, ålder, vanor, mönster, segment, värde, behov och upplevelser. Det gäller också det rörliga friluftslivet
  • Kartlägga besöksnäringen som verkar i Nämdö skärgård, både fast näring (restauranger, hamnar, logi) och rörlig näring (guider, båttransporter). Ange företag, storlek, inriktning, omslutning även sådana som inte har sin bas i Nämdö men opererar i Nämdö skärgård
  • Lägga samman besökarnas utgifter till en bedömd sammanlagd årliga utgift
  • Lägga samman besöksnäringens inkomster till en bedömd sammanlagd årlig intäkt
  • Kartlägga vilka positiva möjligheter och negativa risker som besöksnäringen upplever på grund av den planerade nationalparksbildningen
  • Beskriva eventuella konflikter och motsättningar t ex mellan företag som är baserade i Nämdö skärgård och andra företag, med mark- och vattenägare, myndigheter;
  • Samla utvecklingsidéer och förslag som besöksnäringen lyfter med anledning av nationalparksbildandet

Värmö kommun ska:

  • Ansvara för genomförandet av omlandsanalysen
  • Ge School of Service tillgång till data från Telia Crowd Insight samt stöd från WSP för att analysera dessa data
  • Ge School of Service stöd i genomförandet av utredningen och i en avslutande workshop med besöksnäringens representanter

Länkar och information:

Mitt uppdrag:

Jag behöver DIN hjälp! Gör enkät:

Samskapande workshop. Besöksnäringen. 8 dec 2021.

Snabblänk till undersökning:

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård. Länk till Länsstyrelsen Stockholm