Omlandsanalysen. Utredning av besöksnäringen. Siffror just nu

Kartläggning kommer tas från 3 källor:

1. Lokal kunskap t ex tillsynshen, turistföretagare, logi, transport…

2. Vaxholmsbolagets statistik. Andra lokala transportföretag

3. Mobildata från Telia/WSP

Det här vet vi just nu:

Notering: Detta kommer framöver presenteras i excelark med värden.

Stavsnäs 2019 och 2020. Fun facts. Patrik från Länsstyrelsen har tillgång till en övergripande Telia rapport

 • 2020: 192 000 personer rör sig i vid Stavsnäs och dess närmsta omland
 • 2019 var det 253 000
 • Juni – aug 2019. 94 000
 • Juini – aug 2020. 65 000

Notering: Fast boende, Stavsnäs och förbipasserande trafik är ej inräknade


Bullerö:

Christian Pleijel i samtal med Ann-Sofi Andersson jobbar på Bullerö. Hon tror att det var 40-50.000 besökare i Bullerö-reservatet i somras, 2021.
Detta skall fortsätta grävas i. Det finns en räknare i hamnen, kollar med Vaxholmsbolaget, kolla med hur många taxi/turbåtar som också kör dit, och så måste man försöka uppskatta antalet segelbåtar och motorbåtar


Grundet:

Christian Pleijel i samtal med Lotten Hjelm som driver Grundet tror att hon hade 27.500 besökare i somras, inräknat m/s Madame, taxibåtar, segelbåtar, motorbåtar och kajakister.

Fakta: Ett nyckeltal som ofta används är att det är 2,3 personer i en motor- eller segelbåt


Tistronskär, Gräskobben och Tallkobben

Christian Pleijel i samtal med Anna Horngren och Thomas Carlsson. Uppskattning.

 • Midsommar: 35 båtar x 3 dygn = 105 båtar x 2,3 personer = 214 personer
 • 7 båtar x 6 veckor x 2,3 personer = 676 personer
 • Tältare (kajak/kanot): 2 pers x 3 per vecka x 6 veckor = 36 personer
 • De som har förvärvat huset på Tistronskär och nu har det som sommarbostad 4 pers x 20 dagar = 80 personer
 • Summar: 1.033 besökare per år

Skärgårdsmuseet Nämdö Filialen

 • 2021: 1500 gäster. 100 internationella gäster
 • Intäkt: 80% tog fika, snitt 30 kr exklusive moms = 36 000 kr i omsättning

Länkar och information:

Mitt uppdrag:

Jag behöver DIN hjälp! Gör enkät:

Samskapande workshop. Besöksnäringen. 8 dec 2021.

Snabblänk till undersökning:

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård. Länk till Länsstyrelsen Stockholm