School of Service & MY LMS

School of Service. Vi stärker frontlinjen i serviceindustrin.

MY LMS är en läroplattform & intranät för onboarding, kurser & livslångt lärande för din organisation.

Vi är

Ett service managementföretag baserat i Sverige som arbetar globalt. Vi arbetar med utveckling och lärande inom HoReCa, Retail, Turism.

För oss är service det starkaste konkurensmedlet. Det är medarbetarna i serviceindustrin som driver guest experience & employer branding. Vi brinner för att stärka frontlinjen.