Värderingscheck

För att bidar till och skapa en hållbar destination bygger det på en individuell vilja att:

  • Bidra med en god attityd att vara öppen för att samarbeta
  • Vara öppen för att samskapa
  • Ha tålamod – hjälp produkt eller tjänst att växa
  • Handla när det går utifrån budget och kvalitet

Du kommer få svara på en ja eller nej fråga.
Svara du ja – godkänner du att enligt ovanstående punkter. …