Servicesystem i 3 övergripande steg – Siggesta Gård


Här skall vi spela in en film som konkret beskriver:

  1. Ta ansvar för kontakt
  2. Fråga – Behovs analys
  3. Ta hand om – hänvisa