Olika avsnitt, exempelvis fördjupningar

Går att skapa vinskolor, spritskolor, ölskolor, kaffeskolor, hur du använder en borrmaskin, hur du använder en ny ingrediens – anpassat till era kunder/kedjor mm