Olika avsnitt, ex Inspiration Copy

Här kan man lägga in vilket media som helst.

Egenproducerade filmer eller som här länkar från era leverantörer.

Efter varje avsnitt – kan man lägga in korta tester / prov.