1. Medarbetarbeteenden

Levandegör era värderingar

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare.

Om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till konkreta beteenden.

Trivs du på jobbet, är vi schysta mot varandra och bryr oss på riktigt så märker gästerna det.

För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag.

Företag sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs, det blir floskler.

Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.

Vilka medarbetarbeteenden vill du se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

01.

Har du värderingar?

Om du eller ni inte har värderingar. Börja med att ta fram det.

Ex. Glädje:
Du vill att ni skall har glädje på arbetsplatsen.

02.

När du har värderingar

Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.
Vilka medarbetarbeteenden vill ni se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

03.

Exempel

Alla medarbetare tar i hand och hälsar på varandra varje dag, eller high fivar, eller bara säger hej.

Det möjliggör att respekt och samarbete ökar hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till samsyn och stark företagskultur.

Viktigt att detta görs över avdelningar om du har en större organisation.

Summering

När du har provat ovanstående övning. Ta dig en funderar och tänk på – hur vill du att dina medarbetare och ledare skall vara mot varandra och gästen? 

Den känslan – tar du med dig och gör konkreta beteenden. 

Exempel: 
Nedan följer 3 filmklipp som visar: 

  • Ledarskap och delaktighet från “medarbetare”
  • Vad händer om vi skulle börja göra som “dagisbranschen”?