1. Medarbetarbeteenden

1.Medarbetarbeteende

Vilka är era värderingar?

  • Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.
  • Vilka medarbetarbeteenden vill ni se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

Exempel

  • Alla medarbetare tar i hand  och hälsar på varandra varje dag, eller high fivar, eller bara säger hej.
  • Det möjliggör att respekt och samarbete ökar hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till samsyn och  stark företagskultur.

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till konkreta beteenden.

Trivs du på jobbet, är vi schysta mot varandra och bryr oss på riktigt så märker våra gäster det.

För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag.

Företag sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs, det blir floskler.

Ett annat fantastiskt exempel. Vad händer när medarbetar och eller ledare gör så här?