Gästupplevelse

Genom ett eller flera filmklipp:

  • Förmedla hur vill du att dina medarbetare skall leverera gäst och kundupplevelse?
  • Förmedla önskade beteenden