Från teori till praktik

Notering. 

Thommy: I det här avsnittet behöver vi besluta vad vi skall ha med samt struktur. 
Struktur.
1. Vi kan ha fördjupning och sen skapa sub avsnitt i form av ämnen för olika avdelningar och tekniker 
2. Vi kan ha allt under denna del – dvs vi kan börja med att ha allt under en del. När det sen växer så kan vi ha ämne

Notering: Strukturen i LMS-plattformen är: Kurs – Avsnitt (flikar under kursen, de du ser till vänster) – Ämne (ligger under avsnitt)

Fördjupning 

 • Värdskap (och vilka förväntningar vi har)
 • Merförsäljning/Rekommendationsförsäljning/Upplevelseförsäljning (och vilka förväntningar vi har)

Tekniker

 • Flambering
 • Tranchering
 • Brickservering
 • Decantering
 • Recept 

Tillägg

Hur man arbetar med de olika affärssystemen

 • Hotell system
 • Caspeco
 • Städ
 • Addera till produktutbildningar från leverantörer

Värdskap

I det här filmklippet kommer vi gå djupare i vad värdskap är för oss och vilka förväntningar vi har på dig. 

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Det här skall du ta med från detta filmklipp

 • XXX
 • XXX
 • XXX

Gå nu vidare till nästa del klipp

Merförsäljning

I det här filmklippet kommer vi gå djupare i varför vi skall merförsälja vid varje gästmöte och vilka förväntningar vi har på dig. Hur merförsäljning bidrar till vår vision i form av att öka upplevelsen för våra gäster. Men även hur merförsäljning bidrar till ett hållbart företag i form av god ekonomi. 

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Det här skall du ta med från detta filmklipp

 • XXX
 • XXX
 • XXX

Gå nu vidare till nästa del klipp