Exempelkurs. Värderingar.

Under varje kursdel går det att lägga upp:

  • En eller flera avsnitt
  • Fördjupningar under varje avsnitt
  • Det går att lägga upp dokument
  • Korta tester och prov. Enklare svar i form av ja och nej, drop-down till uppsats svar
  • Det går att skicka ut undersökningar
  • Spårbart – man ser var eleven eller instruktören är i processen
  • Går att dela ut diplom

Här är ett exempel på hur en del av en kurs kan se ut.

Farleden – Värdegrund. En exempelkurs från School of Service

I det här avsnittet kommer vi gå igenom farleden, värderingar och vikten av ditt ledarskap.

Du kommer lyssna på ett filmklipp på lite över 4 minuter. 

Värderingar. Ett utkast från Siggesta Gårds digital utbildning

Vi arbetar med ett tre värdeord som genomsyrar vårt servicekoncept:

Omtanke, passion, ansvar.