Exempelkurs. Gästpsykologi. Klagomålshantering. Service Recovery.

Filmklippet är på 5 minuter. Fortsätt sen med avsnittet fördjupning längre ner