Exempel. Vsoft Lift

Går att lägga upp olika avsnitt, direkt från era kanaler, eller så laddar vi upp i våra kanaler.

Går att avsluta varje del med olika typer av test.