Du är utvald!

I det här filmklippet kommer vi prata om resenledning, varför våra gäster väljer att resa till oss.

Ditt uppdrag är att vid varje gästmöte “Ge en känsla att längta tillbaka till”. Vårt uppdrag tillsammans på Scandinavian Resort är att “Ge en upplevelse att längta tillbaka till”. 

Vi går igenom:

  • Vad vår definition av trevlig personal är
  • Vårt utbud och mångfald, vi har 13 restauranger

Våra värderingar:

  • Passionerat och hjärtligt, värdskap (för medarbetarna och för gäster) och varför vi har valt att gå i uniform
  • Kvalité: Vår definition av kvalité: Från råvaror, till varför kunskap för dig som medarbetare och ledare är så viktigt

Se på filmklippet, det är xx minuter långt. Thommy – i det här klippet ser jag framför mig att det är en härlig person hos er som berättar i 2-3 minuter om reseanledning och sen värderingar och får dem att hänga i hop med era tagglines “Längta tillbaka till”https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Det här skall du ta med från detta filmklipp

  • XXX
  • XXX
  • XXX

Gå nu vidare till nästa del klipp

Fördjupning

I det här filmklippet kommer vi diskutera, fördjupa och ge exempel vad vi faktiskt menar med våra värderingar. Thommy – här ser jag framför mig att det är “paneldebatt”

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Det här skall du ta med från detta filmklipp

  • XXX
  • XXX
  • XXX

Gå nu vidare till nästa avsnitt nedan. 
Notering. Thommy – denna del kan avslutas med ett enkelt quiz i form av 3 konstaterande med ett rätt svar.