Dagliga mål

Mätbara mål, varje dag.

Målen skall hjälpa dig och oss att driva våra beteenden:

 • För dig: Ge en känsla att längta tillbaka till
 • Tillsammans: Ge en upplevelse att längta tillbaka till

Du kommer nu få se två filmklipp

 1. I filmklipp ett går vi igenom dina personliga mål som du skall driva, varje dag
 2. I filmklipp två går vi igenom hur vi driver våra gemensamma mål, varje dag

Filmklipp 1. Dina individuella mål: 

Varje dag skall du ha tre kvantitativa mål: 

1. Värderingar. Passionerat (innåt) & Kunskap

 • Vad skall du göra för att se till att du knyter an till dina kollegor (beteenden)
 • Hur skall du öka din personliga kunskap

2. Värdskapsbeteenden (utåt) 

 • Vilka värdskapsbeteenden mot gäst skall du utmana dig själv att göra idag 

3. Merförsäljning 

 • Vad skall du sälja mer av idag – för att öka gästens upplevelse

Summering: Du skal sätta egna kvantitativa mål. Du kommer skriva upp dem på en tavla innan du börjar varje pass. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Det här skall du ta med från detta filmklipp

 • XXX
 • XXX
 • XXX

Gå nu vidare till nästa del klipp

Filmklipp 2. Gemensamma mål: 

I det här filmklippet kommer vi berätta om våra dagliga ”Luckmöten”. 

Ett luckmöte är ett kort möte vi har på varje avdelning – ett gemensamt kort möte där vi prata om vad vi skall uppå idag. 

Vi går igenom: 

 • Passion, Kunskap och mål 
 • Vad lärde vi oss av gårdagen 

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Det här skall du ta med från detta filmklipp

 • XXX
 • XXX
 • XXX

Gå nu vidare till nästa del