7. Struktur. Arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor

Vikten av specifika och mätbara arbetsbeskrivningar
Många gånger är arbetsbeskrivningar för ledare och medarbetare inte specifika och inte mätbara.
Resultatet blir att ledare och medarbetare fokuserar på fel saker.

Servicesystem:  

Utgå från ditt servicesystem  – skriv ner de kritiska punkterna dina ledare och medarbetare behöver göra varje dag – för att driva affären.

Vi rekommenderar att du: 

  • Mätbart: Se till att det är mätbart 
  • Se till att det är prioriterat 
  • Kommunicera via onboarding och under tid med microlearning

Här är ett exempel på hur en arbetsbeskrivning kan se ut: 

I det här exemplet utgår vi från servicesystemet du har gått igenom, vi har tagit fram det vi prioritera:

Ledaren är en operativ ledare. I det här fallet är ledarens främsta uppgift att driva den dagliga budgeten och ha koll på personalkostnaderna. För att lyckas med det behöver ledaren driva medarbetarnas service & säljbeteenden, i det här fallet görs det genom ett kort skräddarsydda möten.

Medarbetaren: Medarbetaren utgår från sin personliga budget och mål på service och säljbeteenden. Information får hen via det skräddarsydda mötet.

Mål: Vi har lagt till en statusfärg som finns till för att visa om ledare och medarbetare uppnår satta mål. 

Medarbetare
Daglig budget
Personal-kostnader
Daglig kommunikation
Service & Säljbeteenden
Mål
Jane Doe - Ledare
Jane Doe - Ledare
80,000 kr
Timmar = försäljningsutfall
Antal
Status
John Doe - Medarbetare
John Doe - Medarbetare
12,000 kr
Antal
Status
Efter du satt arbetsbeskrivningar - passa på att gå igenom:
SOP´s och checklistor

SOP´s

SOP står för Standard Operating Procedures. 

Vilka kritiska steg bör medarbetarna göra för att lyckas med en hållbar serviceleverans?

Kan vara ett kundmöte, ett gästmöte i reception, restaurang, bar, städ osv

SOP´s tydliggör och underlättar för medarbetare och säkerställer rätt serviceleverans. 

Checklistor: 

För att säkerställa och underlätta för driften, samarbeten mellan avdelningar – gå igenom och uppdatera dina checklistor. 

Grattis! Nu har du byggt ett hållbart servicesystem

Vi hjälper dig med att bygg en digital plattform för onboarding och micorlearning