6. Slogan

Slogan

Ta fram en slogan som sammanfattar processen

Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften  om servicesystemet.

Det gör att du slipper tjat. 

Tipps! 

Slogan kan vara något ni brinner för, ett förtydligande av era värderingar eller en sammanfattning, ett ord av systemet. 

01.

Grattis!

Nu har du byggt ett servicesystem!

02.

Nästa steg!

Nu tycker vi att du skall göra enkla filmer och bygga ditt egna onboardingsystem eller en egen skola/akademi för ditt varumärke.

Spela in korta filmer där du berättar om: 
Vison, värdering, medarbetarbeteenden, servicebeteenden, skräddarsydda möten och er slogan. 

Du kan exempelvis spela in rollspel där du visar hur du/ni tycker att ni skall leverera service! 

Mer om onboarding och akademier

Onboardingsystem - öka lönsamhet

Hyr onboardingsystem för säsong eller eller låt oss bli er service partner.

Digital plattform, filmning och systematisering

Vi använder oss av vår plattform som bygger på LMS- systemet Learn Dash, går att brandas och integrera i ert varumärke.

Funktioner

Går att lägga upp, filmer, fritext, presentationer, ljudklipp och prov. Går att följa individen under onboardingprocessen. Vision, värderingar, personalpärm, befattningsbeskrivningar, rutiner, checklistor och konkreta instruktionsfilmer går att digitaliseras.