6. Slogan

6. Slogan

Ta fram en slogan som sammanfattar processen

Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften  om servicesystemet.