6. Sammanfattning ledarskap

Du har nu gått igenom vår syn på ledarskap!

Vi summerar det i tre viktiga punkter:

  1. Delaktighet
  2. Sätta mål
  3. Coacha