5. Dagliga skräddarsydda möten

5. Skräddarsydda möten

Lyft fram ”best practice”!

I era dagliga möten går ni genom överenskomna beteenden, mål och beröm.

Lyssna hjälper, kritik stjälper

 • Led genom att visa
 • Lyft och dela kollegors ”best practice”
 • Skapa samsyn genom att förklara överenskomna beteenden
 • Nyckeltal – Individuella dagliga mål
 • Service- och medarbetarbeteenden 
 • Produkt och/eller tjänst
 • Övriga relevanta dagliga mål

Mät!

 • Mät och kommunicera gästnöjdhet en gång i veckan.
 • Mät och kommunicera daglig utvald rekommendationsförsäljning – både beteenden och produkter.
 • Beteenden kan ni mäta via en Flic-knapp.
 • Utvald rekommendationsförsäljning kan ni mäta genom att skapa produkt knappar direkt i ert kassasystem.