5. Dagliga: Mål och Kommunikation

Dagliga: Mål och Kommunikation

I det här avsnittet går vi igenom motorn till att driva allt vi gått igenom - varje dag!

Dagliga möten. Syfte, att driver service och beteenden – varje dag​​

01.

I era dagliga möten går ni igenom överenskomna beteenden, individuella mål, övergripande mål och beröm
 • Led genom att visa
 • Lyft och dela kollegors ”best practice”
 • Skapa samsyn genom att förklara överenskomna beteenden
 • Driv tydliga mål
 • Max 7 – 12 minuter
 • Skräddarsydd agenda
 • Kommunicera via whiteboard eller digital plattform och digital kanaler

02.

Öka försäljning

En av de stora anledningarna till att ni har mötet varje dag är att ni skall driva försäljning

 • Individuella mål 
 • Gemensamma mål

 

03.

Kunskap

Ta chansen att driv kunskap – vaje dag. Kan vara att ni tar:

 • Mat 
 • Dryck 
 • Bemötande 
 • Sälj 

04.

Förändringar tar tid
 • Mötena är nyckeln till att driva försäljning
 • kunskap, attityd och beteenden 
 • Prioritera inte bort möten
 • En förändring tar oftast 3 månader och kräver flera försök, information och anpassning

Tänk på:

Här är några punkter att tänka på vid möten

Möten är generellt svårt att få ihop då alla på företaget inte arbetar samtidigt, En annan utmaning är medarbetare och ledare inte tycker att de har tid. 

För att mötena skall fungera så kan kan det inte ta längre än 7 – 12 minuter. Mötena måste ha en tydlig agenda. 

För att medarbetare ska prioritera mötena så måste alla deltagare respektera tid “snick snack” och mötesagenda.

Respekt: 
En stor utmaning till att få möten att fungera är att du som ledare sätter regler. 
Kom i tid, var förberedd, respektera agenda och innehåll. 
Se till att mötena inte blir ett forum där det “snicke snackas”. 

Om du inte mäter & följer upp mål så kommer du inte att lyckas. 

Här skall du mäta: 

 1. Individuella Mål. Service- och beteenden
 2. Merförsäljning/Rekommendationsförsäljning
 3. Daglig budget. Genom att kommunicera daglig budget så involverar du dina medarbetare
 4. Du kan även kommunicera NMI (nöjd medarbetar index) och NPS (gästnöjdhet) 
Hjälpmedel: 
 • Du kan använda dig av befintligt kassasystem. Genom att programmera rekommendationsförsäljning / merförsäljning kan du få ut statistik varje dag på hur försäljning går
 • Mät beteenden.
  • Du kan mäta beteenden i kassasystem genom att gör en knapp
  • Du kan be dina medarbetare räkna och sen fylla i ett ark på hur många gånger de har gjort ett beteende 
  • Du kan använda dig av verktyg som Flic Smart Button där dina medarbetare trycker på knappen varje gång de har utfört ett beteende. De kan ha knappen på sig. Data samlas upp där du vill ha den

Agendan är viktigt att du håller tydlig och kort. 

Utgå från vad som är viktigt för dig och ditt varumärke. 

 1. Medarbetarbeteenden:
  Vilka medarbetarbeteenden vill du se. 
  Notering: Denna punkt kanske du inte behöver göra varje deg beroende på hur när ni är på arbetsplatsen. Men när det komme nya medarbetare är den viktig att lyfta upp. 
 2. Servicebeteenden: 
  Vilka servicebeteenden vill du se? 
  Le, kroppsspråk, torka bord, rekommendera, säga hej, storytelling…
 3. Kunskap: 
  Här har du tillfälle att driva kunskap.
  “Vi” förutsätter oftast att våra medarbetare ska lära sig själva. Eller att bara för vi har sagt något en gång eller haft en provning en gång så ska alla våra medarbetare veta. 
  Berätta, smaka, visa kunskap. Berätta samma “kunskap” under flera dagar då alla kanske inte är på plats.
  Som vi nämt tidigare så är individens kunskap nyckeln till att hen skall kunna vara sig själv och leverera genuin service i gästmötet
 4. Daglig Budget:
  Kommunicera er dagliga budget samt veckobudget.
  När du visar den dagliga budgeten blir dina medarbetare involverade. 
  Tanken är även att individens rekommendationsförsäljning bidrar till den dagliga budgeten. 
  Dina medarbetare får då ett sammanhang och förstår hur mycket de faktisk bidrar till affären. 
 5. Individuella dagliga mål. Låt din medarbetare sätt egna mål. När individen får sätta egna mål så är det lättare för individen att uppnå dem
 

Under mötet – använd er av beröm.

Genom att berömma medarbetare i gruppen så lyfter du:

1. Individen. Individen växer men får även respekt av resten av gruppen. 
2. Lyft fram “best practice”. Genom att lyfta fram best practice som någon annan/medarbetare har gjort så bygger det mer trovärdighet till resten av gruppen. Du stärker och förtydligar vilka beteenden du som ledare vill se. 

Så här kan det se ut rent grafiskt!