4. Microlearning, Uppföljning och ROI

Microlearning Genom att du nu har en plattform, kan du använda den dels till onboarding, men framför allt, lite varje dag. Microlearning möjliggör ett livslång lärande – för alla i organisationen.
Läs mer om digital utbildningsplattform och Microlearning
Uppföljning & ENPSFör att säkerställa ledarskap och lärande. Hjälper vi dig att ställa enkla uppföljningsfrågor, ofta. På så sätt kan du möjliggöra att ledarna faktiskt kommunicerar mål och kunskap varje dag och att medarbetarna driver service och säljbeteenden.
Läs mer om digital utbildningsplattform och Microlearning

Föregående
Nästa
Vi får ofta frågan vad det är för ROI på att investera i en utbildningsplattform. Här är några:
1. Utbildningskostnader

Sjunker då du inte behöver egen personal eller konsulter som utbildar fysiskt. Du behöver heller ingen personalkostnad för att administrera systemet 

2. Merförsäljning

Sätt rätt servicesystem, struktur och uppföljning. 
Med rätt innehåll där du visar, är tydlig med förväntningar med merförsäljning vid varje gästmöte, sätter tydliga KPI:er som du följer upp och kommunicerar varje dag så garanterar vi att direkta intäkter ökar, men även återkommande gäster. 

Läs mer hur du bygger ett servicesystem: HÄR

3. Employer branding

Genom att alla medarbetare tar del av din kultur, struktur och förväntningar, så ökar trygghet och tillit. Det gör att du blir en trygg arbetsplats. En trygg arbetsplats gör att medarbetare kommer stanna längre och nya medarbetar kommer vilja arbeta med dig och ditt varumärke. 

4. Microlearning

Vad är värdet av microlearning?

Genom att du nu har en plattform, kan du använda den dels till onboarding, men framför allt, lite varje dag. Microlearning möjliggör ett livslång lärande – för alla i organisationen.

Läs merOm hur vi hjälper dig att bygga en digital utbildnigsplattform som du kan använda för onboarding och microlearningLäs mer