4. Individuella dagliga mål

4. Dagliga mål

Individuella dagliga mål

Era dagliga individuella mål ska driva  beteenden som bygger gästupplevelsen.

Vilka är dina mål?

  • Era dagliga mål driver servicesystemet. Målen sätter medarbetarna själva.
  • Ge ett  par exempel på era dagliga mål inom:
    1.Service- och medarbetarbeteenden
    2.Produkt och / eller tjänst
  • När individen får sätta sina egna mål som  coachas av medarbetare och ledare via  beröm, så växer och stärks individen, som då vågar göra mer, varje dag.

Tips! Synliggör

  • Skriv upp de individuella dagliga målen på en separat white board tavla.
  • Placera tavlan vid utgången til driften.
  • Alla medarbetare kan då se varandras mål och heja och lyfta varandra.