3. Kunskapsfördjupning eller moment

Här kan du fördjupa dig

Kanske vill du gå djupare i kunskap eller så vill du visa praktiska moment. 

Kanske har du leverantörer som kan bidra med kunskap?

Notering: Går att lägga till flera avsnitt under varje del.

Här är ett exempel, kaffeskolan hur du gör en espresso.
Vill du se hela kaffeskolan? Gå vidare HÄR

Espresso är kärnan i många kaffedrycker

Ristretto betyder ”begränsad” på italienska. I samband med kaffe hänvisar ristretto till en kort (begränsad) shot med espresso, vilket innebär att baristan bara drar den första delen av espresson.

Espresso är en shot.

Dubbel espresso är två shots.

Wikipedias definition av Barista är = Barista är en bartender som tillreder kaffedrinkar av olika slag. På italienska innebär barista en vanlig bartender. Ordet har kommit att syfta på en person som är skicklig i att tillreda drycker baserade på kaffe, ungefär som en vinets sommelier.

Espresso

1. Spola rent – flasha2. Töm handtaget3. Torka rent handtaget4. Fyll på espresso5. Tampa6. Torka spillbrickan7. Brygg

I den här filmen gör vi en dubbel espresso. 

https://youtu.be/HCq0jNUD82o