3. Beröm

3. Beröm

Beröm

Beröm flyttar fokus från ett negativt beteende till en välmående organisation!

Stärk beteenden

  • För att stärka medarbetar- och servicebeteenden ska alla (medarbetare och ledare)  arbeta med ledarskapsverktyget beröm.
  • Det gör att hela organisationen arbetar med att stärka önskade beteenden som lyfter varandra, vilket bygger en positiv kultur.

Beröm positiva beteenden!

  • Vilka medarbetarbeteenden respektive  servicebeteenden ska du berömma?

Gör det enkelt i början.

  • Välj ett medarbetarbeteenden för hela organisatonen.
  • Välj ett servicebeteende per avdelning.

Beröm

Syfte: Att motiver en person att bibehålla eller öka ett önskat beteende.

1. Beskriv beteendet och det positiva i det
2. Var konkret
3. Uppmuntra medarbetarna att göra det igen

Beröm skall vara:

Äkta – Motiverande – Personligt – Lagom mängd

Filmklipp om beröm