3. Beröm

Beröm

Syftet med att använda sig av beröm i servicesystemet är att:

 1. Driva de service och medarbetarbeteenden du har tagit fram
 2. Genom att använda dig av beröm systematiskt, dvs slösa med det, utbilda dina kollegor i beröm, får du en organisation som är starkare och som litar mer på varandra

I filmen nedan, pratar vi om beröm. Beröm kan användas av ledare och av medarbetare.

I det här filmklippet pratar vi om ledarens roll. 

Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.

Rätt genomfört beröm ger bara positiva effekter och vinster.

Det är ett världens bästa och mest positiva verktyg.

Slösa med det

Spela videoklipp

I denna sektion. Gå igenom materialet och gör sen en praktisk övning.

Ta 5 minuter och skriv ner:

 • ”Skriv ner minst tre beteenden från din arbetsplats och medarbetare som du tycker är ett bra eller ett önskat beteende”
 • ”Skriv ner minst tre beteenden från din arbetsplats och medarbetare som du tycker är ett dåligt eller ett oönskat beteende”

Det övergripande syftet med beröm är att:

”Motivera en person att bibehålla eller förstärka ett önskat beteende!”

Detta innebär att så fort du ser ett beteende hos en medarbetare som du tycker är bra och som du vill ska fortsätta, så ska du berömma beteendet.

Kom ihåg att det är skillnad på peptalk och beröm. Peptalk eller glada tillrop är inte att se som beröm. Beröm kräver lite mer för att du ska få önskad effekt.

Övning

Repetition från film:

För att få ut maximal effekt med beröm så finns det ett par delar i kommunikation som är viktiga att beakta.

Förutsättningar för att få effekt med beröm:

 • Ärligt – Det måste vara befogat
 • Konkret – Det måste vara tydligt
 • Beskrivande – inte dömande
 • Personligt – då får du mer effekt
 • Ej beräknade – då blir du manipulativ
 • Lagom mängd – underlättar för mottagare
 • Uppmanande – få person att fortsätta

Prova nu själv. Ta 10 minuter och skriv ner ett eget exempel.

Förbered och skriv ner beröm för två beteenden, som du tidigare tog fram.
Använd din egen arbetsplats eller en tidigare arbetsplats.

 1. Beskriv beteende
 2. Konkretisera
 3. Förstärk med superlativ
 4. Uppmana personen att fortsätt

Exempel: Oscar, när du säljer in den där förrätten. 

Och använder dig av stortytelling. 

Det tycker jag är ett jätte bra beteende och det gör att gästen får en upplevelse och vi tjänar mer pengar som företag. 

Fortsätt på det sättet!

Inspiration

Hur vi berömmer gör skillnad
Bryter du ner ditt barns självkänsla?