1. Vison, värderingar, affären

Oavsett……om du är en destination, en kedja en enhet ett bemanningsföretag eller vill få ut en produkt så kan du här lägga upp din syn på exempelvis värderingar och vilka beteenden du önskar se, baserat på dina värderingar

Lägg upp filmklipp..

…text, bild, länkar.

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Lägg upp flera filmer

Du kan bli så konkret att du till och med visar vad du faktisk menar med dina beteenden

Avsluta med ett quiz för att säkerställ att individen tagit till sig av informationen.