Hur du gör en konceptplan – från idé till verklighet

Syfte med konceptplanen och konceptplansarbetet

Syfte: Att du skall fokusera på de övergripande processerna i att skapa ett koncept och en plan och hur du implementerar dina idéer och koncept i din verksamhet.

Notering: Denna plan togs fram för en Managementutbildning för ledare i besöksnäringen.

Vill du gå djupare rekommenderar vi att du gör en Business Model Canvas.

En plan utan ett mål är en dröm

Om du inte kan förklara i en plan varför du vill förändra, vad det kommer bidra till i form av positionering, intäkter och resultat – så kommer inte din omgivning ta dig på allvar och du kommer inte att lyckas.

Varför en konceptplan?

 • För ledning
 • För att få alla medarbetare att dra åt samma håll & känna delaktighet
 • För att prioritera och inrikta företagets resurser på aktiviteter som ökar företagets konkurrenskraft
 • För att lyfta blicken från den dagliga verksamheten och börja tänka strategiskt och ha mental beredskap för förändringar

PROCESSEN ATT TA FRAM EN KONCEPTPLAN

 1. Konceptplan – Från idé till verklighet
  Steg för steg
  Case: Du skall utgå från din egna verksamhet. Till det behöver du ett eget case att utgå ifrån. Sitter du på en idé idag som du skulle vilja genomföra? Har du redan bestämt en förändring som ska ske? Eller är det så att du vet med dig att förändringar behövs men vet inte var du ska börja?

2. Coachning
Behöver du hjälp kontaktar du Oscar Lindeberg för coachning.

5 huvuddelar i planen

 1. Varför skall du gör konceptet
 2. Inledning och problemidentifiering – Historik till Nuläge
 3. Nuläge – SWOT
 4. Handlingsplan
 5. Hur skall konceptet styras utifrån din affär?

1. UTIFRÅN DET CASE DU HAR KOMMIT FRAM TILL SKALL DU STÄLLA DIG FRÅGAN – VARFÖR

 • Ditt Varför = Syfte
  Vad är ditt ändamål?
 • Hur = Processen
  Specifika åtgärder vidtagna för att förverkliga ditt Varför
 • Vad = Resultatet
  Vad gör du? Resultatet av Varför. Bevis.

Exempel:
Varför:
Vi vill revolutionera XXX branschen och gör den lönsammaste XXX produkten i Sverige.
Hur: Genom att digitalisera och effektivisera gäst- och medarbetarupplevelsen.
Vad: Vi skall servera god kvalitet, med närodlat i en skön miljö ….

I början på projektet skriver du ned ditt Varför, Hur och Vad. Under resans gång kommer du förfina dessa utifrån hur din planen utvecklas.
Du kommer även få feed-back från dina kurskollegor samt kursledare.

2. HISTORIK TILL NULÄGE

För att mottagaren som skall godkänna ditt koncept skall förstå helheten behöver hen ha insikt i bakgrund och nuläge. Du behöver då förklara bakomliggande orsaker, historiska händelser och var du står idag. Detta ger mottagaren en bra bild och förståelse för hur det har sätt ut, för att sen kunna ta steget in i framtiden. Historik till Nuläge kan innehålla:

En kort saga (ett par 3 paragrafer) om de senaste årens övergripande utveckling.
Har vi ändrat något som påverkar affären?
Har vi bytt strategi eller riktning?

 • Historik över verksamheten
 • Vilka utmaningar står vi inför, några exempel:
 • Lönsamhetsproblem, ökad konkurrens
 • Anläggningen från renovering till expansion & investeringar
 • Förlorade målgrupper
 • Nya målgrupper
 • Personal & kompetensutveckling

2.1 HUR HAR AFFÄREN – DE EKONOMISKA SIFFRORNA SETT UT DE 3 SENASTE ÅREN PÅ DEN PRDUKT DU VILL UTVECKLA?

screenshot.png

2.2 HUR SER DE GENERELLA TRENDERNA UT IDAG, SOM KAN PÅVERKA ER FRAMTID?

Vilka trender bör du bejaka när du tar fram ett koncept?

Hälsa
Employer branding
Digitalisering
Hållbarhet
Value / Värde

Mat
Tillgängligt / Tid / På gästens vilkor
Service
Värderingsstyrt

2.3 HAR DU NÅGRA KONKURENTER SOM DU DU BÖR TA HÄNSYN TILL OCH VARFÖR?

2.4 VILKEN, VILKA MÅLGRUPPER VILL DU NÅ?

Exempel på Persona

 • Hon heter Lisa och arbetar som hotellchef på Scandic Kungens Kurva i Stockholm
 • Hon är 34 år 
 • Hon har 2 barns 4 och 6 år
 • Hon älskar att springa marathon 
 • Hon undviker socker till sina barn 
 • Hon betalar gärna för ekologisk mat
 • Hon köper Houdini och Patagonia kläder 
 • Senate restaurangupplevelsen var på Restaurant Frantzén
 • Hon tjänar 48 000 kr i månaden 
 • Bor i Bagarmossen, Stockholm 

2.5 VAD TYCKER ERA GÄSTER? 

Gör en enkät

 • Intervjua kunder/gäster
 • Ställ några frågor i syfte att prova er tes samt höra vad era gäster verkligen vill ha
 • Förbered ett 10 tal frågor

Denna information kommer stärka och utveckla ert Varför 

3. SWOT- ANALYS
“NULÄGET”

Är en nulägesanalys av ditt företag. Den är oerhört användbar när du tar fram en affärsplan eller i detta fall en konceptplan eller strategi för hur företagets mål ska nås.

 • När vi har gått igenom bakgrund och hamnat i nuläget gör vi en SWOT analys. En SWOT-analys är en metod som används för att urskilja nuvarande styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) 
 • Här är några inspirationsfilmer om du behöver hjälp under resans gång:

4. FRAMTID – HUR GENOMFÖR DU DITT NYA KONCEPT?

Du har nu kommit så långt att du har en bra ide på var du kommer ifrån. Du har samlat upp alla information i en SWOT och med hjälp av Varför, Hur och Vad samt SWOTen skall du nu göra en plan för hur du skall verkställa Konceptplanen!

Notering: Här är det även bra att ta sig en funderare över om Varför, Hur och Vad behöver uppdateras.

HANDLINGSPLAN
VILKA AKTIVITETER BEHÖVER DU OCH DITT TEMA GÖRA FÖR ATT IMPLEMENTERA KONCEPTET?

Tänk, på allt från marknad, organisation, rekrytering, träning, uppföljning osv

 1. Gör en enkel aktivitetsplan – se förslag
 2. Ta med en enkel budget – se förslag

5. HUR SKALL KONCEPTET STYRAS

UTGÅ FRÅN ER AFFÄR

Utifrån värdegrund:
– Hur skall det LEDA:s?
– Hur ska det STYRA:s?
– Hur skall det SÄLJ:as?

EXTRA MATERIAL – IMPLEMENTERA KONCEPTET I DEN DAGLIGA DRIFTEN:

För att driva förändring i form av attityd, kultur, service och snittnota krävs ett tydligt system med tydliga mål som drivs dagligen. Läs mer om hur du bygger ett servicesystem:

Ta in alla personal på en halvdags workshop och workshopar fram systemet som nämnts ovan.
Alla får samsyn, ni driver gemensamt attityd, snittnota och service.

Löpande – Driva och coacha
Efter ytterligare 6 veckor gör du en uppföljningsworkshop där det handlar om att stötta, driva och fira gemensamma och individuella framgångar.