Hur du gör en Konceptplan – Från idé till verklighet

Denna plan togs fram för Visitas Managementprogram

Syfte med en Konceptplan

Syftet med att lära sig och göra en Konceptplan är att vi skall fokusera på de övergripande processerna i en Konceptplan och hur vi implementerar våra idéer och koncept i våra verksamheter.

Vi som individer och ansvariga i en verksamhet har oftast idéer på hur vi vill vill förändra och utveckla vår verksamhet. Vi tar oftast de idéerna till vår chef som kan vara en hotellchef, Food & Beverageansvarig, VD, styrelse eller investerare.

Om vi inte kan förklara i en plan varför vi vill förändra, vad det kommer bidra till i form av positionering, intäkter och resultat – så kommer inte någon att ta oss på allvar och vi kommer inte att lyckas.

En plan utan ett mål är en dröm.

Att göra en konceptplan är omfattande och om man inte har gjort det förut så kan man fastna i själva processen i stället för att nå resultatet.

Mål: Skapa din egna Konceptplan samt att tränas i processer kring skapandet av en framgångsrik konceptplan.

Känna sig framledes trygg i processen kring konceptplan och affärsplan, oavsett omfattning.

Tänk på!

För er som går Visitas Managemenprogram: Tänk på att allt ni lär er under er utbildning skall ni, där ni kan implementera i denna plan, så som:

VAD är konceptet utifrån värdegrund:

– Hur skall det LEDA:s?

– Hur ska det STYRA:s?

– Hur skall det SÄLJ:as?

screenshot

 1. Konceptplan – Från idé till verklighet

  Steg för steg
  Case: Du skall utgå från din egna verksamhet. Till det behöver du ett eget case att utgå ifrån. Sitter du på en idé idag som du skulle vilja genomföra? Har du redan bestämt en förändring som ska ske? Eller är det så att du vet med dig att förändringar behövs men vet inte vart du ska börja?

 2. Coachning

  Ni kommer bli coachade under hela utbildningsperioden i att ta fram Konceptplanen

  • Coachingen kommer bestå av era studentkollegor samt utbildningsledare Oscar Lindeberg
 3. Presentation

I slutet på utbildningsperioden kommer ni få presentera era case.

1. Utifrån det case du har kommit fram till skall du ställa dig frågan – Varför. 

  • Varför vill du göra en förändring (nytt koncept, ny restaurang, nytt paket, nytt event osv)?
  • Hur skall det nya konceptet fungera?
  • Vad är konceptet? 
 • Syftet med att ställa dig frågorna, Varför, Hur och Vad är att du på ett enkelt sätt får fram en förklaring och bakgrund till det du vill förändra
 • När vi har ställt oss frågan ”Varför” får vi fram värden att arbeta vidare med

Exempel:
Varför:
Vi vill revolutionera XXX branschen och gör den lönsammaste XXX produkten i Sverige.
Hur: Genom att digitalisera och effektivisera gäst- och medarbetarupplevelsen
Vad: Vi skall servera god kvalitet, med närodlat i en skön miljö ….

Engelska:

 • Why = Purpose
  What is your cause? What do you believe?
 • How = The Process
  Specific action taken to realize the Why
 • What = The Result
  What do you do? The result of Why. Proof.

Svenska:

 • Ditt Varför = Syfte
  Vad är ditt ändamål?
 • Hur = Processen
  Specifika åtgärder vidtagna för att förverkliga ditt Varför
 • Vad = Resultatet
  Vad gör du? Resultatet av Varför. Bevis.

 

 • Notering: I början på projektet skriver du ned ditt Varför, Hur och Vad. Under resans gång kommer du förfina dessa utifrån hur din planen utvecklas. Du kommer även få feed-back från dina kurskollegor samt kursledare.
 • När du gör denna övning, tänk en ”one page”, se förslag nedan. Det blir din elevator pitch

Varför Hur Vad .001

2. Historik till Nuläge

För att mottagaren som skall godkänna ditt koncept skall förstå helheten behöver hen ha insikt i bakgrund och nuläge. Du behöver då förklara bakomliggande orsaker, historiska händelser och var du står idag. Detta ger mottagaren en bra bild och förståelse för hur det har sätt ut, för att sen kunna ta steget in i framtiden. Historik till Nuläge kan innehålla:

 • En kort text som innehåller: Historik – var kommer vi ifrån, var är vi idag?

Historik-.001.jpeg

3. Hur har affären – de ekonomiska siffrorna sett ut de 3 senaste åren på den produkt du vill utveckla?

  • Omsättning de 3 senaste åren
  • Personalkostnader de 3 senaste åren
  • Råvarukostnad de 3 senaste åren
  • Har vi några stora övriga kostnader som är värda att ta upp?

screenshot.png

4. Hur ser de generella trenderna ut idag, som kan påverka er framtid?

 • Exempel på det kan vara: hur mycket tid människor har, hur människor äter, hur människor tränar
 • Här är en trendrapport från Food & Friends Trendspotting 2019

Trender.001-1.jpeg

5. Har vi några konkurrenter som du bör ta hänsyn till och varför?

Konkurrenter.001.jpeg

6. Vilken, vilka målgrupper vill du nå?

screenshot.png

7. Vad tycker era kunder och vänner? 

För intervjuer med kunder eller andra förbered alltid ett 10 tal frågor som ställs till alla intervjuade, då får ni statistik dessutom kan de tillfrågade ge egna kommentarer.

Använd er av digitala verktyg som:
EasyQuest – Skapa egna enkäter på nätet

screenshot.png

8. SWOT-analys

Är en nulägesanalys av ditt företag. Den är oerhört användbar när du tar fram en affärsplan eller i detta fall en konceptplan eller strategi för hur företagets mål ska nås.

 • När vi har gått igenom bakgrund och hamnat i nuläget gör vi en SWOT analys. En SWOT-analys är en metod som används för att urskilja nuvarande styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) 
 • Här är några inspirationsfilmer om du behöver hjälp under resans gång:

screenshot 2

Inspiration: 

screenshot.png

9. Framtid – hur genomför du ditt nya koncept? 

Du har nu kommit så långt att du har en bra ide på var du kommer ifrån. Du har samlat upp alla information i en SWOT och med hjälp av Varför, Hur och Vad samt SWOTen skall du nu göra en plan för hur du skall verkställa Konceptplanen!

Notering: Här är det även bra att ta sig en funderare över om Varför, Hur och Vad behöver uppdateras.

10. Vilka aktiviteter behöver du och ditt team göra för att implementera konceptet?

Tänk, på allt från marknad, organisation, rekrytering, träning, uppföljning osv

screenshot

11. Budget – Hur skall affären utvecklas de kommande 3 åren? 

  • Omsättning de 3 senaste åren
  • Personalkostnader de 3 senaste åren
  • Råvarukostnad de 3 senaste åren
  • Har vi några stora övriga kostnader som är värda att ta upp?

screenshot.png

12. Hur skall konceptet implementeras (serviceleveranssystem)

 • Hur följer du och ditt team upp konceptet för att säkerställa NPS, NMI, nyckeltal så som personalkostnad, råvarukostnad, daglig merförsäljning och i slutendan din budget?
 • Hur skall ni säkerställa eran kultur, värdeord och driva rätt attityd hos era medarbetare?
 • Hur skall du kommunicera konceptet internt för att driva, följa upp och säkerställa att koncept tas emot väl mot gäst?

 För att driva förändring i form av attityd, kultur, service och snittnota krävs ett tydligt system med tydliga mål som drivs dagligen. 

Servicesytem
Läs mer här: https://schoolofservice.se/servicesystem/

Implementerar konceptet? 

Du tar in alla personal på en halvdags workshop och workshopar fram systemet som nämnts ovan. Detta är viktigt då det involverar alla samt sätter en gemensam plattform framåt. Alla får samsyn, ni driver gemensamt attityd, snittnota och service

Löpande

 • Driva och coacha

Uppföljning 

 • Efter ytterligare 6 veckor gör du en uppföljningsworkshop där det handlar om att stötta, driva och fira gemensamma och individuella framgångar
 • Att göra förändringar är en utmaning, det händer inte bara för att vi säger så

13. Presentera

Utrifrån tänket Why, How, What, skall ni presentera för era kollegor.

 1. Övergripande Power Point
 2. Pitch Why How What – kort beskriv konceptet
 3. VAD är konceptet utifrån värdegrund:- Hur skall det LEDA:s?

  – Hur ska det STYRA:s?

  – Hur skall det SÄLJ:as?

 4. Ett kort filmklipp där ni beskriver konceptet – filmklippet skall vara till för att förklara för kollegor
 5. Övrigt – det ni vill presenter i Power Point