Gör enkät. Undersökning. Kartläggning i siffror av besöksnäringen på Nämdö som en del av Nämdö Omlandsanalys.

I samverkan med Värmdö kommun, projektledare för Omlandsanalysen Christian Pleijel och Nämdö Green Archipelago.

  • Oscar Lindeberg, School of Service har i uppdrag att kartlägga besöksnäringen på Nämdö som en del av Nämdö Omlandsanalys.
  • För att lyckas med det behöver jag er hjälp.
  • Jag har fått era kontaktuppgifter från Nämndö Green Archipelago.

Kartläggning kommer tas från 3 källor:

1. Lokal kunskap t ex tillsynshn, turistföretagare, transport…

2. Vaxholmsbolagets statistik. Andra lokala transportföretag

3. Mobildata från Telia/WSP

Steg 1. Kartlägga besökarna i Nämdö skärgård. Kartlägga besökarna i Nämdö skärgård: deras antal, ålder, vanor, mönster, segment, värde, behov och upplevelser. Det gäller också det rörliga friluftslivet.

Kartlägga besöksnäringen som verkar i Nämdö skärgård, både fast näring (restauranger, hamnar, logi) och rörlig näring (guider, båttransporter)
Ange företag, storlek, inriktning, omslutning även sådana som inte har sin bas i Nämdö men opererar i Nämdö skärgård.

Process:

  1. Jag kommer i olika steg att samla in data. Steg 1 nedan önskar jag att du fyller i en undersökning. Under steg ett kommer jag även försöka nå er på telefon. Jag nås på oscar@schoolofserivce.se och 0768 29 99 00. Jag kommer även besöka Nämdö den 8:e oktober.
  2. Steg 2. Fördjupade undersökningar och samla statistik från Vaxholmsbolag och andra transportföretag samt mobildata från Telia

Fyll i frågor om antal besökare 2021

Vem är jag?

Jag heter Oscar Lindeberg. Har arbetat i besöksnäringen i och utanför Sverige.

Skärgården för mig: Föddes på Hästholmen utanför Vaxholm, har i min ungdom arbetat på Svarsö krog och för några år sedan på Sandhamn Seglarhotell. Idag är jag ordförande i den ideella föreningen Visit Värmdö och arbetar idag med olika projekt i besöksnäringen.

Länkar och information:

Mitt uppdrag:

Jag behöver DIN hjälp! Gör enkät:

Samskapande workshop. Besöksnäringen. 8 dec 2021.

Snabblänk till undersökning:

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård. Länk till Länsstyrelsen Stockholm