Kartläggning av besöksnäringen på Nämdö som en del av Nämdö Omlandsanalys

I samverkan med Värmdö kommun, projektledare för Omlandsanalysen Christian Pleijel och Nämdö Green Archipelago.

Oscar Lindeberg, School of Service har i uppdrag att kartlägga besöksnäringen på Nämdö som en del av Nämdö Omlandsanalys.

För att lyckas med det behöver jag er hjälp.

Jag har fått era kontaktuppgifter från Nämndö Green Archipelago.

Steg 1. Kartlägga besökarna i Nämdö skärgård. Kartlägga besökarna i Nämdö skärgård: deras antal, ålder, vanor, mönster, segment, värde, behov och upplevelser. Det gäller också det rörliga friluftslivet.

Kartlägga besöksnäringen som verkar i Nämdö skärgård, både fast näring (restauranger, hamnar, logi) och rörlig näring (guider, båttransporter)
Ange företag, storlek, inriktning, omslutning även sådana som inte har sin bas i Nämdö men opererar i Nämdö skärgård.

Process:

  1. Jag kommer i olika steg att samla in data. Steg 1 nedan önskar jag att du fyller i en undersökning. Under steg ett kommer jag även försöka nå er på telefon. Jag nås på oscar@schoolofserivce.se och 0768 29 99 00. Jag kommer även besöka Nämdö den 8:e oktober.
  2. Steg 2. Fördjupade undersökningar.

Vem är jag?

Jag heter Oscar Lindeberg. Har arbetat i besöksnäringen i och utanför Sverige.

Skärgården för mig: Föddes på Hästholmen utanför Vaxholm, har i min ungdom arbetat på Svarsö krog och för några år sedan på Sandhamn Seglarhotell. Idag är jag ordförande i den ideella föreningen Visit Värmdö och arbetar idag med olika projekt i besöksnäringen.

Fyll i frågor om antal besökare 2019 och 2021