Kärnvärderingar

Vi hjälper dig att ta fram och implementera en transparent, inkluderande och omtänksam värdegrund.

Värdegrund

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden

Ta fram och levandegör era värderingar.

För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag.

Företag sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs, det blir floskler.

Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.

Vilka medarbetarbeteenden vill du se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

En framgångsrik företagskultur skall vara designad, väldefinierad, tydlig för alla och målinriktad.