Jag – Budskap

Syftet med ett Jag – Budskap är att motivera en person att förändra ett oönskat beteende.

Jag – Budskap består av fem steg.

1. Beskriver beteendet. Jag. Börjar ofta med ordet ”jag”, därav namnet

2. Beskriver din känsla/upplevelse. Med viken känsla reagerar du på det personen gör/gjorde?

3. Beskriva konsekvensen

4. Ge eller hitta en lösning

5. Få ett accept av personen

Här kan du prova själv:

  1. Börja med att skriva personens namn.
  2. Beteende. Tänk på̊ en situation som återkommande stör eller irriterar dig. Vad är det personen gör som irriterar eller upprör dig? Beskriv så konkret som möjligt.
  3. Känsla. Vad känner du då? Beskriv känslan eller känslorna.
  4. Konsekvenser. Vad kan det få för konsekvenser för era kollegor ?
  5. Alternativt beteende Vad skulle du hellre vilja att personen gjorde? Kom med förslag som kan öka chanserna att ni möts. Fokusera på beteenden och beskriv så konkret som möjligt.
  6. Ditt jag-budskap. Pröva nu att formulera ett eget jag-budskap utifrån vad du har skrivit ovan.