Jag – Budskap

Syftet med ett Jag – Budskap är att motivera en person att förändra ett oönskat beteende.

Jag – Budskap består av fem steg.

1. Beskriver beteendet. Jag. Börjar ofta med ordet ”jag”, därav namnet

2. Beskriver din känsla/upplevelse. Med viken känsla reagerar du på det personen gör/gjorde?

3. Beskriva konsekvensen

4. Ge eller hitta en lösning

5. Få ett accept av personen

Här kan prova själv:

Börja med att skriva personens namn här: _____________________________________

Beteende. Tänk på̊ en situation som återkommande stör eller irriterar dig. Vad är det personen gör som irriterar eller upprör dig? Beskriv så konkret som möjligt.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Känsla. Vad känner du då? Beskriv känslan eller känslorna. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Konsekvenser. Vad kan det få för konsekvenser för era kollegor ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Alternativt beteende Vad skulle du hellre vilja att personen gjorde? Kom med förslag som kan öka chanserna att ni möts. Fokusera på beteenden och beskriv så konkret som möjligt.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ditt jag-budskap. Pröva nu att formulera ett eget jag-budskap utifrån vad du har skrivit ovan. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________