Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Spanish ES Swedish SV Ukrainian UK

Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Spanish ES Swedish SV Ukrainian UK

Hur stort exportvärde bidrar turismen med? I vilken region ökar gästnätterna mest? Svaren finns i rapporten Fakta om svensk turism 2017

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. Den samlade turismkonsumtionen ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 till totalt 317 miljarder kronor. Det är den kraftigaste ökningen sedan 2006.

Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sys­selsättningstillväxt.

I den här rapporten har vi sammanställt data om svensk turism under 2017. Här kan du följa turismen betydelse för svensk ekonomi under året.

Läs hela rapporten på Tillväxtverket