Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Spanish ES Swedish SV Ukrainian UK

Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Spanish ES Swedish SV Ukrainian UK

Från rekrytering till daily operation. Ladda ner vår Roadmap – gratis

oadmap: Så här gör du, från rekrytering till preboarding till onboardig till daily operation.

Driv, vision, företagskultur, beteenden och mål – varje dag
Använd dig av MYLMS som digitalt stöd i processen

Använd vår kostnadsfria metod för att skriva din Roadmap!

Driver motivation, medarbetar-, service- och försäljningsbeteenden
Tydliggör företagskultur, struktur, ledarskap, service, försäljning, dagliga mål, daglig kommunikation
Ökar kund/gästupplevelsen och stärker employer branding
Mätbar via KPI:er

Steg 1. Beteende:

Värderingsdrivna företag är framgångsrika och attraherar anställda. Om medarbetarna ska dra nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.

Förtydliga beteenden baserat på värderingar och andra beteenden som försäljning och service. Per avdelning och för hela företaget

Steg 2. Tydliga mål:

Vilka mål behöver förtydligas för att du och ditt företag ska gå mot visionen?

Ta fram tydliga mål för hela företaget, för varje avdelning och för varje individ

Steg 1: Ta fram övergripande mål för företaget

Steg 2: Ta fram mål för varje avdelning.

Steg 3: Låt medarbetaren utveckla dagliga individuella mål utifrån avdelningarna och företagets mål

När individen sätter upp sina egna mål som går mot gemensamma mål sätter individen oftast rätt mål

Steg 3. Daglig skräddarsydd kommunikation & beröm.

Ta fram en skräddarsydd agenda för dagliga möten. Digital och eller fysisk.

Skräddarsydd daglig kommunikation där tydliga mål, värderingar driver mot din vision, varje dag

Varaktighet ca 10-15 minuter.

Innehåll: Värderingar, mål, medarbetaren

Driv beteenden genom ledarskapsverktyget beröm

Resultat. Stärker employer branding och driver mål – mot din vision